Kierunki Kształcenia

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAWODÓW NA STRONIE WWW.TECHNIKUM.TOLSTOJ.EU TECHNIK ELEKTRYK www. technikum.tolstoj.eu JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W CAŁEJ EUROPIE!!! Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnej układach elektrycznych wymagają od elektryka znajomości zagadnień wykraczających poza ramy -czystej- elektrotechniki. Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka […]

List od Europosła Bolesława Piechy – gratulacje dla naszych uczniów !!! Pojadą do Brukseli !!!

List od Europosła Bolesława Piechy – gratulacje dla naszych uczniów !!! Pojadą do Brukseli !!!

Publikujemy list od Posła do Parlamentu Europejskiego pana Bolesława Piechy w związku z najlepszymi prezentacjami multimedialnymi z okazji Światowych Dni Młodzieży. Przypomnijmy, że Marcin Pietrz i Szymon Rajda w nagrodę za swoje prezentacje pojadą do Brukseli – na zaproszenie organizatora i eurodeputowanego Bolesława Piechy, a Sandra Kamińska otrzymuje atrakcyjną nagrodę rzeczową!

Technik eksploatacji portów i terminali – to EUROZAWÓD !!

Technik eksploatacji portów i terminali – to EUROZAWÓD !!

W szkole nauczysz się: organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego  obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach  podstaw marketingu  poznasz akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,  obsługiwania zintegrowanych systemów  informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali  posługiwania się fachowym słownictwem. http://www.technikum.tolstoj.eu NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ZAWÓD  – ARTYKUŁ W WIADOMOŚCIACH RUDZKICH  – […]

KIERUNKI W ZSP NR 4

Nabór 2016_ 2017      BIULETYN  DO POBRANIA NOWOCZESNE PRACOWNIE NOWOCZESNE – INNOWACYJNE PRACOWNIE W TOŁSTOJU SPRAWDŹ http://pracownie.tolstoj.eu NOWOCZESNE ZAWODY ZSZ ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI ZAWODOWYMI http://zsz.tolstoj.eu lub kliknij na obrazek

KIERUNKI ZAWODOWE W TOŁSTOJU

KIERUNKI ZAWODOWE W TOŁSTOJU

ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI W SZKOLE ZAWODOWEJ http://www.zsz.tolstoj.eu http://informator.tolstoj.eu NOWOCZESNE PRACOWNIE NOWOCZESNE – INNOWACYJNE PRACOWNIE W TOŁSTOJU SPRAWDŹ http://pracownie.tolstoj.eu NOWOCZESNE ZAWODY ZSZ ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI ZAWODOWYMI http://zsz.tolstoj.eu lub kliknij na obrazek