Kierunki Kształcenia

KIERUNKI W ZSP NR 4

Nabór 2016_ 2017      BIULETYN  DO POBRANIA NOWOCZESNE PRACOWNIE NOWOCZESNE – INNOWACYJNE PRACOWNIE W TOŁSTOJU SPRAWDŹ http://pracownie.tolstoj.eu NOWOCZESNE ZAWODY ZSZ ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI ZAWODOWYMI http://zsz.tolstoj.eu lub kliknij na obrazek

KIERUNKI ZAWODOWE W TOŁSTOJU

KIERUNKI ZAWODOWE W TOŁSTOJU

ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI W SZKOLE ZAWODOWEJ http://www.zsz.tolstoj.eu http://informator.tolstoj.eu NOWOCZESNE PRACOWNIE NOWOCZESNE – INNOWACYJNE PRACOWNIE W TOŁSTOJU SPRAWDŹ http://pracownie.tolstoj.eu NOWOCZESNE ZAWODY ZSZ ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI ZAWODOWYMI http://zsz.tolstoj.eu lub kliknij na obrazek