SFERA KANDYDATA

Historia Szkoły

Historia Szkoły

Krótka historia Naszej Szkoły    SZKOŁA MA NIEMAL 70 lat!! Szkolna Kronika tak odnotowała pierwsze, gorące dni szkoły sprzed 70 lat “(…) już w czasie okupacji niemieckiej zaczęto organizować na kopalni Wanda-Lech w Nowym Bytomiu – [szkołę] dla młodocianych chłopców, których Urząd Zatrudnienia [przymusowo] wyznaczał na górników. Z tego też powodu, po wyzwoleniu, w 1945 […]

PRACOWNIE

PRACOWNIE

NOWOCZESNE – INNOWACYJNE PRACOWNIE W TOŁSTOJU SPRAWDŹ http://www.pracownie.tolstoj.eu