Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

dr Henryk Markowski

mgr inż. Grażyna Szostok – wicedyrektor szkoły

mgr Sabina Czarnota  – nauczyciel języka angielskiego

mgr Jarosław Jabłoński – koordynator ds projektów UE

nauczyciel języka angielskiego i wychowania fizycznego

mgr Grażyna Czechowicz  – pedagog szkolny oraz nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra Stuła – psycholog

mgr inż. Grażyna Szostok – nauczyciel przedmiotów zawodowych – logistyka

mgr inż.  Marek Wieczorek- nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechatronik, elektryk)

mgr inż. Anna Klementowska  – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechatronik, elektryk)

mgr Ewa Minas – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistyka)

mgr Sabina Czarnota – nauczyciel języka angielskiego

mgr Jacek Wienczek  – kierownik szkolnych praktyk zawodowych (matematyka)

mgr Ewa Szymik  nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu BHP

mgr Aleksandra Jęszczok-Perlicka  – nauczyciel przedsiębiorczości

mgr Maria Szabatowska  –  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Jan Lomania –  nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Rafał Pawlik – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Sebastian Kolon  – nauczyciel historii i WOS-u

mgr Jerzy Koziej  – nauczyciel języka polskiego

mgr Ewa Leszczyńska  – nauczyciel języka francuskiego

mgr Maria Słaboń – metodyk, nauczyciel geografii

mgr Paweł Piela – nauczyciel geografii

mgr Maria Strzelecka – nauczyciel języka polskiego

mgr Iwona  Tatarek – nauczyciel matematyki

mgr Iwona Kania – nauczyciel matematyki

mgr Dorota Trebenda  – nauczyciel fizyki

mgr Magdalena Godlewska- Kosak  – nauczyciel biologii i technologii informacyjnej

mgr Anna Iskra  -nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Sobas -nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Paweł Spyra – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Suliga  – bibliotekarz

mgr Iwona Paszek – bibliotekarz

mgr Agata Nowrot – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Wieczorek – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Andrzej Kocielski – nauczyciel przedmiotów zawodowych (nagrań i nagłośnień)

dr Adrian Robak – nauczyciel przedmiotów zawodowych (akustycznych)

mgr Katarzyna Klimek – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

ks Tomasz Sakwerda  – nauczyciel religii

ks Mateusz Seweryn – nauczyciel religii

ks Maciej Soluch – nauczyciel religii

ks Michał Niewrzoł – nauczyciel religii

mgr Godoj Andrzej – przedmioty humanistyczne (historia)

mgr Joachim Grim – przedmioty zawodowe

mgr Alina Kalinowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych muzycznych

mgr Agnieszka Kwiecińska – nauczyciel fizyki i chemii

mgr Aleksandra Majchrowicz

mgr Agnieszka Matuszyńska – język angielski

mgr Teresa Migus-Kołodziej – nauczyciel przedmiotów zawodowych (fryzjerskie)

mgr Michał Owczarek  – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabella Szczyrba – przedmioty zawodowe – logistyczne

mgr Piotr Topolski – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Paulina Bujałkowska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Edyta Bąk – Jachowicz – nauczyciel języka polskiego

mgr Urszula Kosecka – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Oskar Polachowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych muzycznych

mgr Damian Pomocka – WDŻ