KRAWIEC 753105

KRAWIEC 753105

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKP

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania, modelowania i wykonywania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem
klienta;
2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych – prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) wykonuje pomiary krawieckie; dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich; wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;
3) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych; dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych; ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.