Anonimowa skrzynka na sygnały – zgodna z wytycznymi MEN (pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. dot. wzmacniania współpracy między szkołą a rodzicami

Anonimowa skrzynka na sygnały

Anonimowa skrzynka na sygnały

Anonimowa skrzynka na sygnały SZANOWNI PAŃSTWO, W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne. W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 […]