Biblioteka szkolna – Nowości wydawnicze

Biblioteka szkolna dołączyła do ogólnopolskiej akcji “Upoluj swoją książkę”

Biblioteka szkolna dołączyła do ogólnopolskiej akcji “Upoluj swoją książkę”

Biblioteka szkolna doÅ‚Ä…czyÅ‚a do ogólnopolskiej akcji “Upoluj swojÄ… książkÄ™”. Przez caÅ‚y listopad możecie Å›ciÄ…gnąć za darmo 18 audiobooków i ebooków. szukajcie w szkole żóÅ‚tych plakatów z kodem do zeskanowania. https://czytajpl.pl/ https://czytajpl.pl/wp-content/uploads/2022/11/yt_baner.jpg

W dniu 09.11.2022 r. w środę odbędzie się w naszej szkole Dzień Historii Kryminalnych

W dniu 09.11.2022 r. w środę odbędzie się w naszej szkole Dzień Historii Kryminalnych

W dniu 09.11.2022 r. w Å›rodÄ™ odbÄ™dzie siÄ™ w naszej szkole DzieÅ„ Historii Kryminalnych. Z tej okazji bÄ™dzie zorganizowana gra terenowa dla uczniów naszej szkoÅ‚y. Ich zadaniem na trzech godzinach lekcyjnych bÄ™dzie rozwiÄ…zanie zagadki detektywistycznej zwiÄ…zanej z kradzieżą i morderstwem. Gra bÄ™dzie trwaÅ‚a od godziny 8.10-10.00. Uczniowie otrzymajÄ… akta sprawy i jako pomocnicy prywatnej agencji […]

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

NakÅ‚adem Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP ukazaÅ‚a siÄ™ niezwykÅ‚a publikacja – KsiÄ™ga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert, która obchodzi w tym roku 45-lecie pracy naukowej! Znajdziecie tu opracowania z wielu dziedzin szeroko rozumianych nauk spoÅ‚ecznych i humanistycznych, m.in. bibliologii, muzeologii, historii – stanowiÄ…ce odzwierciedlenie zainteresowaÅ„ naukowych i pasji badawczych Jubilatki KsiÄ™gÄ™ otwierajÄ… […]

Pragniemy Wam przedstawić wyniki konkursu Zwyczajni-Nadzwyczajni w Tołstoju

Pragniemy Wam przedstawić wyniki konkursu Zwyczajni-Nadzwyczajni w Tołstoju

Pragniemy Wam przedstawić wyniki konkursu Zwyczajni-Nadzwyczajni w ToÅ‚stojunajwiÄ™kszÄ… ilość gÅ‚osów zebraÅ‚a Paulina , wykonaÅ‚a dla nas plakat promujÄ…cy kierunki w naszej szkole.Drugie miejsce zajÄ…Å‚ Bartosz, który zachwyciÅ‚ nas swojÄ… grÄ… na waltorni.Nasza spoÅ‚eczność doceniÅ‚a również sportowe zainteresowania MichaÅ‚a , który uzyskaÅ‚ 3 miejsce w naszym konkursie.Na uznanie zasÅ‚ugujÄ… również prace Edyty ,Oliwii oraz Kordiana, wielkie […]

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w Walentynkowym konkursie fotograficznym do 15.02.2021 r. Termin nadsyłania prac: do 15.02.2021r.Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2021 r. Z racji tego, że dzisiaj są Walentynki, my chorzy na epilepsje obchodzimy je w wyjątkowy sposób. Święty Walenty jest patronem osób chorych m.in. na epilepsję.

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w Walentynkowym konkursie fotograficznym do 15.02.2021 r. Termin nadsyłania prac: do 15.02.2021r.Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2021 r. Z racji tego, że dzisiaj są Walentynki, my chorzy na epilepsje obchodzimy je w wyjątkowy sposób. Święty Walenty jest patronem osób chorych m.in. na epilepsję.

Biblioteka szkolna zaprasza do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Walentynkowym konkursie fotograficznym. Do udziaÅ‚u w konkursie fotograficznym “Fotografia na walentynki” zapraszamy uczniów naszej szkoÅ‚y. Nagrodzone zdjÄ™cia bÄ™dÄ… zamieszczone, jako zdjÄ™cia w tle na Facbooku- fanpage’u szkoÅ‚y. Konkurs fotograficzny dotyczy szeroko rozumianych obchodów Dnia ÅšwiÄ™tego Walentego. Termin nadsyÅ‚ania prac: do 15.02.2021r.Termin rozstrzygniÄ™cia konkursu:17.02.2021r.Autor może nadesÅ‚ać jedno zdjÄ™cie w […]

Program Social Innovation Relay

Program Social Innovation Relay

Program Social Innovation Relay. W warunkach pracy zdalnej proponuje Wam dobrÄ… okazja do udziaÅ‚u w atrakcyjnych zajÄ™ciach online, wspartych w nawiÄ…zaniu wspóÅ‚pracy ze Å›rodowiskiem biznesu, które dajÄ… Wam szanse na rozwijanie Waszych kompetencji kluczowych . Waszym zadaniem bÄ™dzie opracowanie innowacyjnych rozwiÄ…zaÅ„ problemów spoÅ‚ecznych, a nastÄ™pnie przeksztaÅ‚cenie ich w biznesplan przedsiÄ™biorstwa spoÅ‚ecznego. W programie on-line znajdÄ… […]

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!

Drodzy rodzice i uczniowie.Jak co roku w naszej szkole zainicjowana zostaÅ‚a akcja Å›wiÄ…tecznej zbiórki karmy dla bezdomnych zwierzÄ…t ze schroniska w Rudzie Åšl. Bardzo prosimy, drodzy uczniowie o przyÅ‚Ä…czenie siÄ™ do akcji poprzez zakup jedzenia dla psów i kotów, które szczególnie zimÄ… muszÄ… mieć peÅ‚ne brzuszki, żeby przetrwać. Was drodzy rodzice, prosimy o wsparcie Waszych […]

W pierwszym tygodniu września odbędzie się GIEŁDA KSIĄŻEK. Publikujemy wykaz podręczników do klas pierwszych TECHNIKUM

W pierwszym tygodniu września odbędzie się GIEŁDA KSIĄŻEK. Publikujemy wykaz podręczników do klas pierwszych TECHNIKUM

W pierwszym tygodniu wrzeÅ›nia odbÄ™dzie siÄ™ GIEŁDA KSIÄ„Å»EK na której bÄ™dzie można odsprzedać podrÄ™czniki. SzczegóÅ‚y w bibliotece! Uczniowie klas pierwszych szkoÅ‚y branżowej. Na stronie lista podrÄ™czników. https://tolstoj.eu/wp-content/uploads/2020/08/PODR%C4%98CZNIKI-_BRAN%C5%BBOWA.pdf Publikujemy wykaz podrÄ™czników do klas pierwszych TECHNIKUM. Wykaz obejmuje tylko podrÄ™czniki z przedmiotów ogólnych. Informacja na temat podrÄ™czników, książek i materiaÅ‚ów do przedmiotów zawodowych bÄ™dzie podana przez nauczycieli […]

Witamy Was serdecznie, drodzy koledzy i drogie koleżanki! Chciałyśmy was zaprosić na Noc z Kulturą i Sztuką w Tołstoju!

Witamy Was serdecznie, drodzy koledzy i drogie koleżanki! Chciałyśmy was zaprosić na Noc z Kulturą i Sztuką w Tołstoju!

Witamy Was serdecznie, drodzy koledzy i drogie koleżanki! ChciaÅ‚yÅ›my was zaprosić na Noc z KulturÄ… i SztukÄ… w ToÅ‚stoju! OdbÄ™dzie siÄ™ ona 28.02 wstÄ™p darmowy. Noc z KulturÄ… i Sztuka rozpocznie siÄ™ o godzinie 19 i potrwa do 6/7 rano. Prosimy, aby każdy uczestnik miaÅ‚ z sobÄ… picie i jedzenie. Zapisy u Pana Kolona w […]