Wydarzenia w Tołstoju

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC

Kwalifikacje w zawodzie: K1: Użytkowanie obrabiarek skrawających cnc Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i […]

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106 EUROZAWÓD AU. 33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją […]

Nasze kierunki- Studio Tołstoj 13 Kierunki :Technik logistyk, Technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik automatyk, technik realizacji nagrań oraz kierunki w branżowej szkole I stopnia nr 4 w innowacyjnej szkole

Nasze kierunki- Studio Tołstoj 13 Kierunki :Technik logistyk, Technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik automatyk, technik realizacji nagrań oraz kierunki w branżowej szkole I stopnia nr 4 w innowacyjnej szkole

WSZYSTKIE KIERUNKI TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 NA STRONIE (KLIKNIJ) – KIERUNKI >>> www.kierunki.tolstoj.eu Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę(ZAWODOWĄ I PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU)! Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych. Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej. W roku […]

W dniu 23.05.2022 r. na Hali Sportowej Mosir przy ul.Hallera 14A o godzinie 8.00 odbędzie się Turniej Piłki Koszykowej dla uczniów ZS 4

W dniu 23.05.2022 r. na Hali Sportowej Mosir przy ul.Hallera 14A o godzinie 8.00 odbędzie się Turniej Piłki Koszykowej dla uczniów ZS 4

W dniu 23.05.2022 r. na Hali Sportowej MOSIR przy ul.Hallera 14A o godzinie 8.00 odbędzie się Turniej Piłki Koszykowej dla uczniów ZS 4. Ostateczny termin składania pisemnych deklaracji drużyn kończy się w piątek 20.05.2022 r. Drużyny mogą być mieszane, maksymalnie 10- 11 osób. Zapraszamy do składania deklaracji w Katedrze Wychowania Fizycznego.

Zapraszamy młodzież naszej szkoły na Dzień Sportu, który odbędzie się w dniu 11.05.2022 r. w godzinach o od 9.00 do 13.00 na obiekcie Football-on

Zapraszamy młodzież naszej szkoły na Dzień Sportu, który odbędzie się w dniu 11.05.2022 r. w godzinach o od 9.00 do 13.00 na obiekcie Football-on

Zapraszamy młodzież naszej szkoły na Dzień Sportu, który odbędzie się w dniu 11.05.2022 r. w godzinach o od 9.00 do 13.00 na obiekcie Football-on. Plan Dnia Sportu: Boisko A – Turniej badmintona, sprawnościowy tor przeszkód. Boisko B – Gra w piłkę nożną. Salka do Fitnessu – Latino Dance Aerobic, Strong Nation. UWAGA – Dnia 11 […]

Święto Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 – pierwsza spisana ustawa zasadnicza w Europie – była próbą reformy ustroju Rzeczypospolitej po jej pierwszym rozbiorze. Zapewniała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, brała pod opiekę chłopów. Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, tę ostatnią składając w […]

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022-2023

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022-2023

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022-2023 Technik logistyk ( Obsługa magazynów i organizacja transportu ) , Technik eksploatacji portów i terminali, Technik lotniskowych służb operacyjnych, Technik mechatronik, Technik automatyk, Technik realizacji nagrań. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 ( magazynier – logistyk, sprzedawca, fryzjer, elektryk, operator cnc, monter robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz i inne) kliknij na link […]

SZKOŁA BRANŻOWA – ZAWÓD MAGAZYNIER (LOGISTYK) Uprawnienia do obsługi wózka widłowego to ważny punkt na liście zawodowych umiejętności

SZKOŁA BRANŻOWA – ZAWÓD MAGAZYNIER (LOGISTYK) Uprawnienia do obsługi wózka widłowego to ważny punkt na liście zawodowych umiejętności

SZKOŁA BRANŻOWA – ZAWÓD MAGAZYNIER (LOGISTYK) Uprawnienia do obsługi wózka widłowego to ważny punkt na liście zawodowych umiejętności. Na portalach internetowych znajdujemy najczęściej oferty firmy logistycznych dla pracowników, którzy potrafią obsługiwać podnośniki jezdne. W naszej szkole dajemy Wam możliwość zdobycia wykształcenia i odbycia praktyki właśnie w tym kierunku. Program nauczania ww. zawodu obejmuje:* rozładunek towarów […]

Międzynarodowe Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki, który to miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886 r […]

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem i bólem społeczność szkoły przyjęła wiadomość o odejściu Ś.P. Pani Danuty Respondek. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 30.04.2022 r. o godzinie 11.00 w Parafii Pamięci w Kochłowicach. Pogrążonej w smutku rodzinie Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie ZS4 składają najszczersze wyrazy współczucia.

Życzenia Wielkanocne 2022

Życzenia Wielkanocne 2022

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, Rodzice! Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka. Z okazji Świąt składamy moc serdecznych życzeń , pogody w sercu oraz rodzinnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Życzymy, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmartwychwstanie napełni […]