Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

dr Henryk Markowski

mgr Magdalena Godlewska- Kosak  wicedyrektor szkoły – nauczyciel biologii

mgr Paulina Bujałkowska – nauczyciel języka angielskiego Kierownik kształcenia praktycznego

Patrycja Nieborowska – sekretarz szkoły

mgr Aleksandra Stuła – psycholog

mgr Grażyna Czechowicz  – pedagog szkolny oraz nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Grażyna Szostok – nauczyciel przedmiotów zawodowych – logistyka, transport, eksploatacja portów i terminali                                                         ( gszostok78@gmail.com)

mgr Rafał Klimek nauczyciel przedmiotów zawodowych
 

mgr Sabina Czarnota  – nauczyciel języka angielskiego

mgr Andrzej Godoj – przedmioty humanistyczne (historia)

mgr Joachim Grim – przedmioty zawodowe

mgr Anna Iskra  -nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jarosław Jabłoński – koordynator ds projektów UE; nauczyciel języka angielskiego i wychowania fizycznego

mgr Izabela Jałowiecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistycznych)

mgr Bożena Jadwiszczok

mgr Aleksandra Jęszczok – Perlicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistycznych), nauczyciel przedsiębiorczości

mgr Iwona Kania – nauczyciel matematyki

mgr inż. Anna Klementowska  – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechatronik, elektryk)

mgr Katarzyna Klimek – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

mgr Andrzej Kocielski – nauczyciel przedmiotów zawodowych (nagrań i nagłośnień)

mgr Sebastian Kolon  – nauczyciel historii i WOS-u

mgr Małgorzata Kozera – nauczyciel geografii

mgr Jerzy Koziej  – nauczyciel języka polskiego

mgr Ewa Leszczyńska  – nauczyciel języka francuskiego

mgr Jan Lomania –  nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Agnieszka Matuszyńska – język angielski

mgr Ewa Minas – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistyka)

ks Michał Niewrzoł – nauczyciel religii

mgr Agata Nowrot – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Iwona Paszek – bibliotekarz

mgr Rafał Pawlik – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Paweł Piela – nauczyciel geografii

mgr Oskar Polachowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych muzycznych

mgr Damian Pomocka – WDŻ, religia

mgr Mariola Procz – fizyka

mgr Sandra Pawlica – nauczyciel matematyki

dr Adrian Robak – nauczyciel przedmiotów zawodowych (akustycznych)

mgr Maria Słaboń – metodyk, nauczyciel geografii

ks Maciej Soluch – nauczyciel religii

mgr Katarzyna Sobas -nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Paweł Spyra – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Maria Strzelecka – nauczyciel języka polskiego

mgr Halina Strycharczyk – nauczyciel chemii

mgr Małgorzata Suliga  – bibliotekarz

mgr Maria Szabatowska  –  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Izabella Szczyrba – przedmioty zawodowe – logistyczne

mgr Ewa Szymik  nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu BHP

mgr Adrian Sroka

mgr Małgorzata Sus – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Iwona  Tatarek – nauczyciel matematyki

mgr Dorota Trebenda  – nauczyciel matematyki

mgr inż.  Marek Wieczorek – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechatronik, elektryk)

mgr Jacek Wienczek  (matematyka)

mgr Bożena Wydrychiewicz – nauczyciel przedmiotów logistycznych (magazynowanie)

mgr Krystyna Zielińska –  nauczyciel przedmiotów logistycznych