ELEKTRYK 741103

ELEKTRYK 741103

EE.05. Montaż, uruchamianie konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKP

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
4) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Uczeń:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów i urządzeń elektrycznych;
2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
3) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych.