Harmonogram rekrutacji

 

NABÓR 2019 – 2020 

DROGI GIMNAZJALISTO, DROGI ÓSMOKLASISTO

 INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji
w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I stopnia nr 4:

 

 

  • od 13 maja do 25 czerwca 2019 (do godz.1200) – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 21 – 25 czerwca 2019 (do godz. 1500) – termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  • 16 lipca 2019 (godz. 900) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 16 – 18 lipca 2019 (do godz.1500) – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
  • 16 – 24 lipca 2019 (do godz. 1200) – potwierdzenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 25 lipca 2019 (godz.900) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 30 sierpnia 2019 (postępowanie uzupełniające).