KANDYDACI – Pamiętajcie, że od 31 lipca do 03 sierpnia (poniedziałku) musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wyniki egzaminu ósmoklasisty

KANDYDACI – Pamiętajcie, że od 31 lipca do 03 sierpnia (poniedziałku)  musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wyniki egzaminu ósmoklasisty

KANDYDACI!!!

Kandydaci! Bardzo prosimy, abyście donieśli dokumenty do  03 sierpnia do godziny 12.00. Będziemy mieli tylko jeden dzień na wprowadzenie danych! Prosimy o wyrozumiałość!!!

Pamiętajcie, że od 31 lipca do 04 sierpnia musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wyniki egzaminu ósmoklasisty, aby być przyjętymi do naszej szkoły!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.