MAGAZYNIER – LOGISTYK 432106

MAGAZYNIER – LOGISTYK 432106

AU.22. Obsługa magazynów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)  przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2)  przechowywania towarów;
3)  ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4)  prowadzenia dokumentacji magazynowej.

oraz
. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
. Obsługa magazynów dystrybucji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji
AU.22. Obsługa magazynów
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji

AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego
branżowego.