PIEKARZ 751204

PIEKARZ 751204

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich; sporządzania półproduktów piekarskich;
2) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie; przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.Uczeń:
1) określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania i posługuje się recepturami piekarskimi;

2) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie; przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta;

3) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie i ustala parametry technologiczne produkcji ciasta;

4) sporządza ciasta na wyroby piekarskie i dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich;

5) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta; dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast;
6) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, sporządzania, dzielenia i formowania ciasta.