Reforma oświaty

            W związku z licznymi pytaniami związanymi z przeprowadzaną  reformą edukacji, zamieszczamy poniżej adresy stron gdzie można zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.

1)     strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

2)     strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

3)     strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura “Dobra szkoła”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf