SPRZEDAWCA 522301

SPRZEDAWCA 522301

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKP

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
2)prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych
do sprzedaży;
2) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
3) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; przestrzega norm towarowych oraz norm jakości;
4) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
5) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży i zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
6) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej; zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; przeprowadza inwentaryzację towarów.