Technik realizacji nagłośnień AUD.06-07

                                    TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ                                      

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

AUD.06. Obsługa sceny

AUD.07. Realizacja nagłośnień

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny:

  • konfigurowania systemów scenicznych;
  • obsługiwania systemów scenicznych.
  1. W zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień:

  • konfigurowania systemów nagłośnieniowych;

  • obsługiwania systemów nagłośnieniowych.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: teatry, opery, domy kultury i firmy nagłośnieniowe lub oświetleniowe, oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień

http://www.ernin.tolstoj.eu

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

 

Kwalifikacja AUD.06. Obsługa sceny

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
AUD.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 32
AUD.06.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 180
AUD.06.3. Zasady obsługi sceny 206
AUD.06.4. Przygotowanie urządzeń oraz oprogramowania do obsługi sceny 230
AUD.06.5. Konfiguracja sceny 204
AUD.06.6. Język angielski zawodowy 32
AUD.06.7. Kompetencje personalne i społeczne 32
AUD.06.8. Organizacja pracy małych zespołów 16
Razem 932

 

Kwalifikacja AUD.07. Realizacja nagłośnień

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
AUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 32
AUD.07.2. Podstawy realizacji nagrań nagłośnień 180
AUD.07.3. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia 80
AUD.07.4. Integracja systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi 44
AUD.07.5. Instalacja i korekta systemów nagłośnieniowych 40
AUD.07.6. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego 201
AUD.07.7. Język angielski zawodowy 32
AUD.07.8. Kompetencje personalne i społeczne 32
AUD.07.9. Organizacja pracy małych zespołów 16
Razem 657

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach

W dniu 28 stycznia br. Szkoła podpisała Porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach!!!

Porozumienie pozwoli wspieranie rozwoju zawodowego naszych realizatorów nagrań i nagłośnień w zakresie praktym zawodowych, wizyt studyjnych, warsztatów i wsparcia nauczycieli zawodu. Pozyskanie tak renomowanego Partnera w rozwoju szkoły to szansa na profesjonalne szkolenie w zawodzie i wsparcie medialne.

 

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

 

Comments are closed.