WOLNE MIEJSCA W TOŁSTOJU – SPRAWDŹ OFERTĘ I PRZYJDŹ DO NAS ( Przedłużenie terminu weryfikacji wniosków do 23 czerwca Zapraszamy !)

WOLNE MIEJSCA W TOŁSTOJU – SPRAWDŹ OFERTĘ I PRZYJDŹ DO NAS ( Przedłużenie terminu weryfikacji wniosków do 23 czerwca   Zapraszamy !)

WOLNE MIEJSCA W TOŁSTOJU – SPRAWDŹ OFERTĘ I PRZYJDŹ DO NAS

www.kierunki.tolstoj.eu

TECHNIKUM NR 4 kształcące w zawodach: 

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

 TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK AUTOMATYK

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ 

t2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  nr 4 (kierunki wielozawodowe )  

MAGAZYNIER – LOGISTYK   NOWOŚĆ !!!

KUCHARZ !

ELEKTRYK

OPERATOR CNC

SPRZEDAWCA

FRYZJER

KRAWIEC

PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKP

ELEKTROMECHANIK

LAKIERNIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MECHATRONIK

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MURARZ – TYNKARZ

PIEKARZ

ŚLUSARZ

STOLARZ

CUKIERNIK

WĘDLINIARZ

t1

ZGŁOSZENIE

prześlij na adres
email     tolstoj4@gmail.com

TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Projektowanie 3D

8

Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

Kwalifikacje:

1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
3.Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

E5int

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) obsługiwania systemu MIDI;
3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
4) rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy.

Uczeń:
1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu i obsługuje systemy mikrofonowe;
3) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
4) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
5) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
6) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań  :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

LOGISTYKA – PORTY I TERMINALE TRANSPORTOWE

1389993006745.png

AKTUALNOŚCI – Nowy terminal przylotowy w Pyrzowicach !

ARTYKUŁ silesia-airport-55

STRONA 34

Untitled

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

TECHNIK LOGISTYK

Kwalifikacje:

1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

11-1280x765

Container Ship Docked at Harbor

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
K2: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

TECHNIK-EKSPLOATACJI-PORTÓW-I-TERMINALI-1280x800-1280x800

111

LOGISTYK (ang. logistics) to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
K2: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
3) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
4) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
5) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.