Technik mechatronik 311410

TECHNIK MECHATRONIK             311410

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.
Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNEGO KIERUNKU

 

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280 godzin)

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
ELM.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
ELM.03.2. Podstawy mechatroniki 180
ELM.03.3. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 120
ELM.03.4. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 120
ELM.03.5. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 120
ELM.03.6. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych 120
ELM.03.7. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 120
ELM.03.8. Język obcy zawodowy 30
ELM.03.9.  Kompetencje personalne i społeczne 30
Razem liczba godzin 870

 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
ELM.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
ELM.06.2. Podstawy mechatroniki 180
ELM.06.3. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych 90
ELM.06.4. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych 90
ELM.06.5. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych 120
ELM.06.6. Język obcy zawodowy 30
ELM.06.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
ELM.06.8. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem liczba godzin 585

Możliwości zatrudnienia

Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej.

 

 

 

SZKOŁA POSIADA DRUKARKI 3D 

Trójwymiarowe drukowanie przedmiotów to hit ostatnich lat. Pomysł na tworzenie produktów przestrzennych za pomocą komputerowo programowanych narzędzi formujących, stał się nadzieją na kolejną rewolucję technologiczną i przemysłową.
Technologia ta zakłada tworzenie przestrzennych przedmiotów za pomocą nakładania na siebie kolejnych warstw materiału.
Dzisiaj drukowanie przestrzenne znajduje zastosowanie przy produkcji między innymi w architekturze, w motoryzacji, lotnictwie, dentystyce i w wielu innych dziedzinach.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

• PROMUS Ruda Śląska
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

 

Comments are closed.