OSTATNIE ARTYKUŁY

Ostatnie wpisy

Prosimy o dostarczenie wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectw w poniedziałek 12.07.2021 r. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu szkoły oraz wpisywanie ocen do systemu vulcan !

Kandydaci do ZS nr 4. Dnia 14 lipca mija ostateczny termin wprowadzania wyników ze szkoły podstawowej – świadectwa i egzaminów. Bardzo prosimy o wpisanie wyników w systemie naborowym i przyniesienie świadectw, wyników egzaminów (najlepiej oryginałów) jak najszybciej (do 14 VII).…

CONTINUE READING

Wakacje

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co…

CONTINUE READING

Technik eksploatacji portów i terminali -zawód przyszłości (obejmuje wszystkie rodzaje transportu: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy. Jedyna szkoła w Rudzie Śląskiej kształcąca w danym zawodzie

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI    333106 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach   CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien…

CONTINUE READING

Nowoczesne kierunki w ramach rozwoju gospodarki – Technik logistyk – Technik eksploatacji portów i terminali

Technik logistyk https://tolstoj.eu/technik-logistyk-spl-01-spl04/ Technik eksploatacji portów i terminali https://tolstoj.eu/technik-eksploatacji-portow-i-terminali-spl-02-spl-03/ W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego. DLA…

CONTINUE READING

Technik logistyk – Zarządzanie transportem – Nowoczesny zawód ! (Foto – super kontener )[transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]

TECHNIK LOGISTYK 333107 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transportu LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do…

CONTINUE READING

Technik lotniskowych służb operacyjnych – jedyna szkoła kształcąca w danym zawodzie

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH       315406   KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej   CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do…

CONTINUE READING

Dla uczniów i nie tylko (wiadomości z zakresu transportu, logistyki, terminali)

- admin
Zaczynam od wspomnień (moje wyjazdy, odpoczynek)

Zaczynam od wspomnień (moje wyjazdy, odpoczynek) !Zwiedzanie od Prasonisi − półwysep na greckiej wyspie Rodos, usytuowany na południowo-zachodnim krańcu wyspy, okresowo wyspa. Prasonissi oddziela Morze Egejskie od Morza Śródziemnego. Podczas… [...]

- admin
Wielki Reset

Czy ktoś zastanawiał się nad przyszłością ? Co planuje nam globalna władza ? Świat zmienia się na moich oczach, patrząc z perspektywy przejścia covid-a ład został zaburzony, a tworzony jest… [...]

- admin
Pefkos, Rodos – dalsze zwiedzanie (rok 2015) – spokój i przemyślenia

Pefkos, Rodos – dalsze zwiedzanie (rok 2015). Wyjątkowe wspomnienia… [...]

- admin
Zrozumieć Bitcoina

Gdy pojmie się już istotę bardzo rewolucyjnego charakteru technologii Bitcoin, trudno dzisiaj nie doceniać niezwykłych możliwości, jakie ona daje. [...]

- admin
Cyberwojny – nowa zakupiona książka

Algorytmy mają coś ułatwić i w czymś pomóc. I to jest nich niesamowite, wspaniałe, a jednocześnie najbardziej uzależniające i najbardziej zwodnicze. TECHNOLOGIA NIGDY NIE JEST ANI DOBRA, ANI ZŁA. STREFY… [...]

- admin

Ważniejsze skróty wykorzystywane w logistyce: ABC (Activity Based Costing) – metoda rachunku kosztów, oparta na ich zróżnicowaniu ADC (Automatic Data Capture) – automatyczne gromadzenie danych APICS (American Production and Inventory… [...]

- admin

Zestaw I. Podaj definicję procesu transportowego. Scharakteryzuj dokumenty transportowe. Co zaliczamy do globalnych kosztów logistycznych w transporcie? Zestaw II. Scharakteryzuj proces przewozowy oraz jego czynności. Omów zalety poszczególnych gałęzi transportu.… [...]

- admin

Do końca miesiąca kontynuacja ECHO, Odrodzenie… Dokąd zmierzasz !!!! Grażyna Szostok · Echo GSGRAPH Grażyna Szostok · Dokąd zmierzasz Grażyna Szostok · Emocje Grażyna Szostok · GSGRAPH Echo 2 –… [...]

- admin
KOORDYNACJA  WYMIAROWA  OPAKOWAŃ – EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

KOORDYNACJA  WYMIAROWA  OPAKOWAŃ – EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Opakowania transportowe wpływają na usprawnienie transportu i płynności przepływów towarowych  w łańcuchu dostaw, a to głównie ze względu na możliwość formowania jednostek ładunkowych… [...]

- admin
GKLT (Globalne koszty transportu w logistyce)

Zadanie do wykonania 04.02.2021 r. Uczniowie jutro przekażę możliwość rozwiązania zadania uwzględniając różne koszty (infrastruktury, zapasów, transportu). [...]