Media

Dzień Kobiet – Najlepsze Życzenia!!!

Dzień Kobiet – Najlepsze Życzenia!!!

Dla WSZYSTKICH PAŃ W NASZEJ SZKOLE W DNIU WASZEGO ÅšWIĘTA !!! Wszystko co byÅ‚o Waszym marzeniem Co jest i bÄ™dzie w przyszÅ‚oÅ›ci, Niech nie uleci z cichym westchnieniem, Lecz niech siÄ™ speÅ‚ni w caÅ‚oÅ›ci! Niech Wam sÅ‚onko ciepÅ‚o gra, Niech Wasz uÅ›miech dÅ‚ugo trwa, Niech ten radosny dzieÅ„ Na zawsze Wasze troski odsunie w cieÅ„ […]

Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta

Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta

Dziś inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta. Naszą szkołę reprezentują dwaj Radni Mateusz Ćwięk i Szymon Kasperski. Młodzieżowi Radni złożyli uroczystą przysięgę i rozpoczęli pracę od wybrania prezydium. Członkiem prezydium został wybrany Mateusz Ćwięk. Serdecznie gratulujemy Życzymy dobrej, owocnej pracy na rzecz młodych ludzi w naszym mieście.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej, czwartej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej, czwartej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki

Uczniowie naszej szkoÅ‚y uczestniczyli w kolejnej, czwartej edycji ÅšlÄ…skiego Festiwalu Nauki. CaÅ‚ość odbywaÅ‚a siÄ™ w MiÄ™dzynarodowym Centrum Kongresowym 4. w Katowicach. Tam nasi uczniowie mogli uczestniczyć w nastÄ™pujÄ…cych strefach aktywnoÅ›ci: nauk Å›cisÅ‚ych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk humanistyczno-spoÅ‚ecznych, medycyny, zdrowia, sztuki oraz strefie elektromobilnoÅ›ci i sportu. 4. ÅšlÄ…ski Festiwal Nauki KATOWICE to ponad sto pięćdziesiÄ…t […]

W Anglii wprowadzają przedmiot, a nasi nauczyciele mieli w tym zakresie szkolenie

W Anglii wprowadzają przedmiot, a nasi nauczyciele mieli w tym zakresie szkolenie

W Anglii wprowadzajÄ… przedmiot, a nasi nauczyciele mieli w tym zakresie szkolenie. Niektórzy byli nawet na warsztatach w Barcelonie  SzkoÅ‚y w Anglii wprowadzajÄ… nowy przedmiot: Mindfulness (z ang. uważność). WiÄ™cej informacji  (link) https://dobrewiadomosci.net.pl/30651-szkoly-w-anglii-wprowadzaja-nowy-przedmiot-mindfulness-z-ang-uwaznosc/?fbclid=IwAR3KyubtOpsipTCOibHr2Jz7OfAwhaGjbQiSEqXFz_y31uVeMm8xuXepJGU  

Ponad 500 biegaczy stawiło się na starcie Charytatywnym Biegu Mikołajów

Ponad 500 biegaczy stawiło się na starcie Charytatywnym Biegu Mikołajów

Ponad 500 biegaczy stawiÅ‚o siÄ™ na starcie Charytatywnym Biegu MikoÅ‚ajów , wÅ›ród których byli uczniowie rudzkich szkól podstawowych a także drużyna “ToÅ‚stoja”, która jako jedyna reprezentowaÅ‚a szkoÅ‚y ponadpodstawowe. Mimo silnego wiatru i niskiej temperatury atmosfera byÅ‚a gorÄ…ca a co najważniejsze byliÅ›my tam wszyscy razem w szczytnym celu aby wspiera i pomóc chorym dzieciom. DziÄ™kujemy uczniom […]

31.10. 2019 r. po raz kolejny powitaliśmy w naszych progach pana Michała Sikorę Koordynatora Obsługi Naziemnej LS Airport Services

31.10. 2019 r. po raz kolejny powitaliśmy w naszych progach pana Michała Sikorę Koordynatora Obsługi Naziemnej LS Airport Services

31.10. 2019 r. po raz kolejny powitaliÅ›my w naszych progach pana MichaÅ‚a SikorÄ™ Koordynatora ObsÅ‚ugi Naziemnej LS Airport Services. Uczniowie klas o profilu lotniczym mogli dowiedzieć siÄ™ jak wyglÄ…da praca w wybranych sektorach lotniska. Poznali, miedzy innymi, jakie obowiÄ…zki należą do pracownika obsÅ‚ugi naziemnej i operatora sprzÄ™tu naziemnego. Jak wyglada Å›cieżka kariery w branży lotniczej. […]

16.10.2019 r. uczniowie klas 2-4 o profilu realizacja nagrań i nagłośnień uczestniczyli w organizacji Konkursu Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego Słowa w MDK w Rudzie Śląskiej

16.10.2019 r. uczniowie klas 2-4 o profilu realizacja nagrań i nagłośnień uczestniczyli w organizacji Konkursu Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego Słowa w MDK w Rudzie Śląskiej

16.10.2019 r. uczniowie klas 2-4 o profilu realizacja nagraÅ„ i nagÅ‚oÅ›nieÅ„ uczestniczyli w organizacji Konkursu Piosenki Pozytywnej i Pozytywnego SÅ‚owa w MDK w Rudzie ÅšlÄ…skiej. Uczestniczyli również w zwiedzaniu NOSPRu w Katowicach oraz spotkaniu z akustykami i dźwiÄ™kowcami tej instytucji.

1 2 3 11