Doradztwo zawodowe (kariera, edukacja)

Dzień Przedsiębiorczości 20.03.2024

Dzień Przedsiębiorczości 20.03.2024

Jeśli chcesz odbyć jednodniową wizytę w wybranym miejscu pracy lub zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie.TO WŁAŚNIE 20 MARCA MOŻESZ TO ZROBIĆ !Jedyne co musisz zrobić, to nawiązać kontakt z interesującą Cię firmą lub instytucją i poprosić o możliwość przeprowadzenia praktykiPotem w szkole zgłosić się do sali nr 30Masz czas do 19 marca https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/

Doradztwo zawodowe – Rozporządzenie

Doradztwo zawodowe – Rozporządzenie

Doradztwo zawodowe – Rozporządzenie https://tolstoj.eu/wp-content/uploads/2023/12/Rozporzadzenie-Doradztwo-zawodowe.pdf (do pobrania pdf) TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA TECHNIKÓW § 3. Doradztwo zawodowe jest realizowane:1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami […]

Obowiązki doradcy zawodowego oraz zakres uczestnictwa

Obowiązki doradcy zawodowego oraz zakres uczestnictwa

Doradca zawodowy – to specjalista, który udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz […]