Profilaktyka- Artykuły

18 marca obchodzimy Europejski Dzień Mózgu

18 marca obchodzimy Europejski Dzień Mózgu

18 marca obchodzimy Europejski DzieÅ„ Mózgu. To dobry dzieÅ„ na to, by przypomnieć, jak ważne jest dbanie o nasze „centrum dowodzenia”. Nasz styl życia ma niebagatelne znaczenie dla caÅ‚ego naszego organizmu, w tym naszego mózgu. Liczba zachorowaÅ„ na choroby mózgu wciąż wzrasta WpÅ‚yw na to ma szybsze starzenie siÄ™ spoÅ‚eczeÅ„stwa, ale także choroby cywilizacyjne i […]

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

<strong>23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją</strong>

    23 lutego Ogólnopolski DzieÅ„ Walki z DepresjÄ… Ogólnopolski DzieÅ„ Walki z DepresjÄ… obchodzony jest 23 lutego. ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku. Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z DepresjÄ… jest upowszechnianie wiedzy na temat tej choroby oraz koniecznoÅ›ci diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia. WedÅ‚ug Åšwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) stany depresyjne sÄ… jednym […]

Międzynarodowy Dzień Epilepsji

Międzynarodowy Dzień Epilepsji

14 luty – Åšwiatowy DzieÅ„ Chorych na PadaczkÄ™ WiÄ™kszoÅ›ci z nas 14 lutego kojarzy siÄ™ romantycznym Å›wiÄ™towaniem miÅ‚oÅ›ci – Walentynkami. W tym dniu obchodzimy również DzieÅ„ Chorego na PadaczkÄ™ (obu Å›wiÄ™tom patronuje Å›w. Walenty). 14 lutego obchodzony jest MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Epilepsji. Celem obchodzenia MiÄ™dzynarodowego Dnia Epilepsji jest zwiÄ™kszenie Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznej dotyczÄ…cej schorzenia, dotarcie do mediów […]

1 grudnia 2022 – Światowy dzień AIDS

1 grudnia 2022 – Światowy dzień AIDS

1 grudnia obchodzony jest Åšwiatowy DzieÅ„ AIDS. Jest to jedna z oÅ›miu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez ÅšwiatowÄ… OrganizacjÄ™ Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Tegoroczne hasÅ‚o przyjÄ™te z okazji Åšwiatowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize) i jest wezwaniem do dziaÅ‚ania. Dane UNAIDS dotyczÄ…ce globalnej odpowiedzi na HIV […]

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – 17 listopada 2022

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – 17 listopada 2022

W każdy trzeci czwartek listopada obchodzony jest Åšwiatowy DzieÅ„ Rzucania Palenia. DzieÅ„ ten ma już prawie 50-letniÄ… tradycjÄ™. PomysÅ‚ zrodziÅ‚ siÄ™ w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachÄ™cono palaczy do odstawienia papierosów przynajmniej na jeden dzieÅ„ i przekazania zaoszczÄ™dzonych w ten sposób pieniÄ™dzy, na cele charytatywne. Dwa lata później, za namowÄ… AmerykaÅ„skiego Towarzystwa […]

09.09.2022 r. Dzień Testera Oprogramowania oraz Dzień Recyklingu Baterii

09.09.2022 r. Dzień Testera Oprogramowania oraz Dzień Recyklingu Baterii

DzieÅ„ Testera Oprogramowania Tester oprogramowania to osoba, która wrÄ™cz znÄ™ca siÄ™ nad powierzonym produktem. Musi znaleźć wszystkie jego sÅ‚abe strony, niedoróbki, a wszystko to raportuje. Bez ich pracy, pewnie ze zÅ‚oÅ›ci na bÅ‚Ä™dy aplikacji/programu niejeden z nas wyrzuciÅ‚by komputer przez okno. ÅšwiÄ™to obchodzimy na pamiÄ…tkÄ™ znalezienie pierwszego „buga” w historii w 1947 roku. DzieÅ„ Recyklingu […]

Bezpieczne wakacje 2022

Bezpieczne wakacje 2022

źródÅ‚o https://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/wakacje-bezpiecznie-zdrowo-i-zabawnie-konkurs-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-miejscu-zamieszkania/ RuszajÄ… „Bezpieczne Wakacje 2022” woj. Å›lÄ…skim (Stacje sanitarno-epidemiologiczne) SÅ‚użby i inspekcje dziaÅ‚ajÄ…ce w ÅšlÄ…skiem bÄ™dÄ… monitorować formy wypoczynku zorganizowanego w miejscowoÅ›ciach wypoczynkowych, jak również miejscach staÅ‚ego zamieszkania dzieci i mÅ‚odzieży. Na potrzeby akcji Wojewoda ÅšlÄ…ski uruchomiÅ‚ caÅ‚odobowÄ… interwencyjnÄ… liniÄ™ telefonicznÄ… o numerze: 32 20 77 077. Można na niÄ… zgÅ‚aszać wszelkie informacje dotyczÄ…ce zagrożeÅ„ […]

31 maja 2022 roku mija 35 rocznica obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu

31 maja 2022 roku mija 35 rocznica obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu

31 maja 2022 roku mija 35 rocznica obchodów Åšwiatowego Dnia Bez Tytoniu. W 1987 r. paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Åšwiatowej Organizacji Zdrowia ustanowiÅ‚y ten dzieÅ„, aby zwrócić uwagÄ™ Å›wiata na ,,epidemiÄ™” palenia tytoniu oraz powodowane przez niÄ… zgony i choroby. Przewodnie hasÅ‚o Åšwiatowego Dnia Bez Tytoniu w 2022 roku to „TytoÅ„: Zagrożenie dla naszego Å›rodowiska”. Powyższe hasÅ‚o […]

Światowy Dzień Zdrowia 2022

Światowy Dzień Zdrowia 2022

Åšwiatowy DzieÅ„ Zdrowia 2022 r. – Nasza planeta, nasze zdrowie W ramach obchodów tegorocznego Åšwiatowego Dnia Zdrowia uwaga Åšwiatowej Organizacji Zdrowia koncentruje siÄ™ na wpÅ‚ywie klimatu na zdrowie ludzi oraz na dziaÅ‚aniach, które należy podjąć, aby zatrzymać zmiany klimatyczne. WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na caÅ‚ym Å›wiecie jest spowodowanych przyczynami Å›rodowiskowymi, […]

Światowy Dzień Wody 22.03.2022

Światowy Dzień Wody 22.03.2022

Corocznie 22 marca obchodzony jest Åšwiatowy DzieÅ„ Wody. Tegoroczny temat odnosi siÄ™ do wód podziemnych i brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidocznego widocznym”. Wody gruntowe sÄ… niewidoczne goÅ‚ym okiem, ale ich wpÅ‚yw jest widoczny wszÄ™dzie. Wody gruntowe to ukryty skarb, który znajduje siÄ™ poza zasiÄ™giem wzroku, pod naszymi stopami, który wzbogaca nasze życie. W najbardziej […]

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony bÄ™dzie Åšwiatowy DzieÅ„ Chorego. UstanowiÅ‚ go Jan PaweÅ‚ II dnia 13 maja 1992 r. w liÅ›cie do ówczesnego przewodniczÄ…cego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników SÅ‚użby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. WyznaczyÅ‚ wówczas jego datÄ™ na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzieÅ„ obchodzono wÅ‚aÅ›nie w […]

1 2 3 7