ZS nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych

ZS nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych
Spread the love

ZS nr 4 w Rudzie Śląskiej  idzie z duchem czasu, oferując młodym kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy.

ZS nr 4 od 1.03.2019 r. współpracuje z Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych.

Cele działania Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych :

 

1. Ciągłe podwyższanie jakości kształcenia w zawodach lotniczych.

2. Osiąganie wysokich standardów wyposażenia pracowni, laboratoriów oraz pozostałych pomieszczeń, w których realizowany jest proces edukacyjny w zawodach lotniczych.

3. Wypracowywanie stanowiska, w sprawie zgłaszania projektów zmian do obowiązujących przepisów prawa, regulujących działalność technicznych szkół lotniczych.

4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju technicznych szkół lotniczych.

5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami,

6. Integracja młodzieży i nauczycieli technicznych szkół lotniczych.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji lotniczej.

8. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji lotniczej.

9. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjno-technicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.