Technik logistyk ! Kierunek innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki – Nowoczesne inwestycje w Rudzie Śląskiej – magazyny, centra logistyczne (transport samochodowy !, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy)

Technik logistyk ! Kierunek innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki – Nowoczesne inwestycje w Rudzie Śląskiej – magazyny, centra logistyczne (transport samochodowy !, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy)
Spread the love

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki, [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć

TECHNIK LOGISTYK 333107

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.
Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwania programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;

W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • planowania procesów transportowych; (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy )
 • organizowania procesów transportowych;
 • dokumentowania procesów transportowych.
 • Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.
 • MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

 

SPL.01. Obsługa magazynów
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.01.2. Podstawy logistyki 90
SPL.01.3. Organizowanie pracy magazynu 90
SPL.01.4. Przechowywanie zapasów 150
SPL.01.5. Przyjmowanie i wydawanie zapasów 150
SPL.01.6. Zabezpieczanie majątku 90
SPL.01.7. Obsługiwanie klientów i kontrahentów 60
SPL.01.8. Język obcy zawodowy 30
SPL.01.9. Kompetencje personalne i społeczne 15
Razem 705

 

 

SPL.04. Organizacja transportu
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.04.2. Podstawy logistyki 90
SPL.04.3. Planowanie procesów transportowych 120
SPL.04.4. Organizowanie procesów transportowych 240
SPL.04.5. Dokumentowanie realizacji procesów transportowych 120
SPL.04.6. Język obcy zawodowy 60
SPL.04.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
SPL.04.8. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 705

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

– w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
– w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
– w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
– w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
– w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
– jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

• Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
• Raben, IKEA
• Delta Trans Logistik Sp z o.o. Świętochłowice
PROMUS Ruda Śląska, Wuwer Ruda Śląska i inne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.