Kierunki ZS 4 (Innowacyjne)

Rekrutacja 2023 / 2024

Rekrutacja 2023 / 2024

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html KIERUNKI KSZTAŁCENIA – KLIKNIJ NA LINK – OPIS ZAWODÓW WWW.KIERUNKI.TOLSTOJ.EU   Technikum – praktyka zawodowa odbywa siÄ™ w zakÅ‚adach pracy na terenie Rudy ÅšlÄ…skiej i miast oÅ›ciennych. Branżowa SzkoÅ‚a I stopnia– praktyka odbywa siÄ™ w Centrum KsztaÅ‚cenia Praktycznego w Rudzie ÅšlÄ…skiej lub u pracodawcy. Technikum – 5 lat nauki – technik logistyk – technik eksploatacji portów […]

NOWOCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

NOWOCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do naszej szkoÅ‚y! TECHNIKUM WWW.KIERUNKI.TOLSTOJ.EU     (kliknij na link) BRANÅ»OWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 KSZTAŁCI W ZAWODACH magazynier – logistyk automatyk sprzedawca fryzjer kucharz cukiernik piekarz elektryk operator cnc mechatronik monter zabudowy i robót wykoÅ„czeniowych w budownictwie elektromechanik elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych lakiernik murarz –tynkarz stolarz Å›lusarz krawiec

Budżet obywatelski Ruda Śląska 2023 Głosujemy! Projekt nr 20

Budżet obywatelski Ruda Śląska 2023 Głosujemy! Projekt nr 20

Projekt nr 20Budowa boiska wielofunkcyjnegoprzy Zespole SzkóÅ‚ nr 4 w Rudzie ÅšlÄ…skiejLokalizacja: ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ nr 4, ul. ToÅ‚stoja 13Opis: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30/20 m, montaż Å‚awek oraz koszy naÅ›mieci. GŁOSUJEMY OD 05 DO 11 WRZEÅšNIA 2022 r. JAK ZAGŁOSOWAĆ ? ELEKTRONICZNIE – poprzez wypeÅ‚nienie formularza na stronie www.rudaslaska.budzet-obywatelski.org lub osobiÅ›cie poprzez wrzucenie wypeÅ‚nionej […]

WOLNE MIEJSCA W TOŁSTOJU – SPRAWDŹ OFERTĘ I PRZYJDŹ DO NAS ( Przedłużenie terminu weryfikacji wniosków do 23 czerwca Zapraszamy !)

WOLNE MIEJSCA W TOŁSTOJU – SPRAWDŹ OFERTĘ I PRZYJDŹ DO NAS ( Przedłużenie terminu weryfikacji wniosków do 23 czerwca   Zapraszamy !)

WOLNE MIEJSCA W TOŁSTOJU – SPRAWDŹ OFERTĘ I PRZYJDŹ DO NAS www.kierunki.tolstoj.eu TECHNIKUM NR 4 ksztaÅ‚cÄ…ce w zawodach:  TECHNIK LOGISTYK TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUÅ»B OPERACYJNYCH  TECHNIK MECHATRONIK TECHNIK AUTOMATYK TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ  BRANÅ»OWA SZKOŁA I STOPNIA  nr 4 (kierunki wielozawodowe )   MAGAZYNIER – LOGISTYK   NOWOŚĆ !!! KUCHARZ ! ELEKTRYK OPERATOR […]

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki, [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki,  [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć

TECHNIK LOGISTYK 333107 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE SPL.01. ObsÅ‚uga magazynów SPL.04. Organizacja transportu LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć wÅ‚aÅ›ciwy towar klientowi w zamówionej iloÅ›ci i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje siÄ™ wiÄ™c gÅ‚ównie zarzÄ…dzaniem procesem planowania i przepÅ‚ywu towarów […]

Nasze kierunki- Studio Tołstoj 13 Kierunki :Technik logistyk, Technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik automatyk, technik realizacji nagrań oraz kierunki w branżowej szkole I stopnia nr 4 w innowacyjnej szkole

Nasze kierunki- Studio Tołstoj 13 Kierunki :Technik logistyk, Technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechatronik, technik automatyk, technik realizacji nagrań oraz kierunki w branżowej szkole I stopnia nr 4 w innowacyjnej szkole

ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ nr 4 w Rudzie ÅšlÄ…skiej www.tolstoj.eu www.kierunki.tolstoj.eu Technik logistyk – ZarzÄ…dzanie transportem – Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach i nie tylko – innowacyjny, przyszÅ‚oÅ›ciowy w każdej dziedzinie gospodarki, przedsiÄ™biorstw (eurozawód)[transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, Å›ródlÄ…dowy ] Nasze kierunki- Studio ToÅ‚stoj 13 Kierunki :Technik logistyk, Technik eksploatacji portów i terminali, […]

VULCAN – NABÓR – ZAŁOŻENIE KONTA ORAZ TERMINY

VULCAN – NABÓR – ZAŁOŻENIE KONTA ORAZ TERMINY

ZAŁOÅ»ENIE KONTA – KANDYDAT ZaÅ‚ożenie konta dla oÅ›mioklasisty https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html Zalogowanie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html Drodzy ósmoklasiÅ›ci. Od 16 maja bÄ™dzie można zapisywać siÄ™ do naszej szkoÅ‚y. Zapraszamy Was serdecznie! W tym roku na wniosku elektronicznym bÄ™dzie potrzebny tylko jeden podpis rodzica. W razie problemów można w szkole wypisać kwestionariusz (podpis rodzica i dziecka) – w przypadku braku komputera […]

TECHNIK MECHATRONIK oraz TECHNIK AUTOMATYK (projektuj drony, roboty), drukarki 3D

TECHNIK MECHATRONIK oraz TECHNIK AUTOMATYK (projektuj drony, roboty), drukarki 3D

TECHNIK MECHATRONIK             311410 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urzÄ…dzeÅ„ i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urzÄ…dzeÅ„ i systemów mechatronicznych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoÅ‚y prowadzÄ…cej ksztaÅ‚cenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania nastÄ™pujÄ…cych zadaÅ„ zawodowych. W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja […]

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC

Kwalifikacje w zawodzie: K1: Użytkowanie obrabiarek skrawajÄ…cych cnc Celem ksztaÅ‚cenia zawodowego jest przygotowanie uczÄ…cych siÄ™ do życia w warunkach wspóÅ‚czesnego Å›wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajÄ…cym siÄ™ rynku pracy. Absolwent zasadniczej szkoÅ‚y zawodowej ksztaÅ‚cÄ…cej w zawodzie operator obrabiarek skrawajÄ…cych jest przygotowany do wykonywania nastÄ™pujÄ…cych zadaÅ„ zawodowych: 1) przygotowywania obrabiarek skrawajÄ…cych konwencjonalnych i […]

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106 EUROZAWÓD AU. 33. ObsÅ‚uga podróżnych w portach i terminalach AU.34. Organizacja i prowadzenie prac zwiÄ…zanych z przeÅ‚adunkiem oraz magazynowaniem towarów CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: Absolwent szkoÅ‚y ksztaÅ‚cÄ…cej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania nastÄ™pujÄ…cych zadaÅ„ zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac zwiÄ…zanych z eksploatacjÄ… […]

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022-2023

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022-2023

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022-2023 Technik logistyk ( ObsÅ‚uga magazynów i organizacja transportu ) , Technik eksploatacji portów i terminali, Technik lotniskowych sÅ‚użb operacyjnych, Technik mechatronik, Technik automatyk, Technik realizacji nagraÅ„. BRANÅ»OWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 ( magazynier – logistyk, sprzedawca, fryzjer, elektryk, operator cnc, monter robót wykoÅ„czeniowych w budownictwie, Å›lusarz i inne) kliknij na link […]

Zainteresowała Cię oferta edukacyjna naszej placówki, a nie wiesz jak do nas trafić ?

Zainteresowała Cię oferta edukacyjna naszej placówki, a nie wiesz jak do nas trafić ?

ZainteresowaÅ‚a CiÄ™ oferta edukacyjna naszej placówki, a nie wiesz jak do nas trafić ? Nadchodzimy z pomocÄ…!!! Uczniowie naszej szkoÅ‚y przygotowali dla Ciebie film, który dokÅ‚adnie opisuje naszÄ… lokalizacjÄ™ PodziÄ™kowania dla twórców filmu: Artur MusioÅ‚, Piotr Purchla Weronika Gryczman Anita Filapek Dawid Apel https://www.facebook.com/tolstoja13/videos/520849799393995 Interesuje CiÄ™ nasza szkoÅ‚a? Chcesz nasz odwiedzić i zapoznać siÄ™ ze […]

1 2 3 12