Technik realizacji nagrań AUD.08-AUD.09

Technik realizacji nagrań AUD.08-AUD.09
Spread the love

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ       

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

AUD.08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:

  • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;
  • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.
  1. W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:

  • rejestrowania materiału dźwiękowego;
  • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;
  • wykorzystania systemu MIDI.Te

Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień

http://www.ernin.tolstoj.eu

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

AUD.08. Montaż dźwięku

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 180
AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego 305
AUD.08.4. Authoring dźwięku 65
AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku 55
AUD.08.6. Język angielski zawodowy 30
AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
AUD.08.8. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 710

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień 180
AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku 105
AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich 130
AUD.09.5. Rejestracja dźwięku 45
AUD.09.6. Miksowanie dźwięku 120
AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku 120
AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI 100
AUD.09.9. Język angielski zawodowy 30
AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne 15
AUD.09.11. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 905

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach

W dniu 28 stycznia br. Szkoła podpisała Porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach!!!

Porozumienie pozwoli wspieranie rozwoju zawodowego naszych realizatorów nagrań i nagłośnień w zakresie praktym zawodowych, wizyt studyjnych, warsztatów i wsparcia nauczycieli zawodu. Pozyskanie tak renomowanego Partnera w rozwoju szkoły to szansa na profesjonalne szkolenie w zawodzie i wsparcie medialne.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

Leave a Reply

Your email address will not be published.