Dyrekcja oraz Kadra Pedagogiczna

Spread the love

Dyrektor Szkoły

mgr Paulina Bujałkowska

Wicedyrektor Szkoły

dr Henryk Markowski

nauczyciel historii

mgr inż. Anna Klementowska kierownik szkolenia praktycznego oraz

nauczyciel przedmiotów zawodowych (elektrycznych)

Ala Błaszczak – St. pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

mgr Ewa Szymik – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz kierownik gospodarczy

lic. Patrycja Nieborowska – sekretarz szkoły oraz inspektor ochrony danych osobowych

lic. Joanna Dudek – główna księgowa

Karina Małysek – specjalista ds. kadrowych

mgr Aleksandra Stuła – psycholog szkolny

mgr Grażyna Czechowicz  – pedagog szkolny oraz nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Grażyna Szostok – nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych  Obowiązki doradcy zawodowego w Zespole Szkół nr 4 pełni mgr inż. Grażyna Szostok (sala 6)

www.gsgraph.com

Administrator, wykonawca oraz redaktor strony www.tolstoj.eu

mgr Michał Bednarz – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Godlewska- Kosak – nauczyciel biologii i informatyki

mgr Andrzej Godoj – nauczyciel przedmiotów humanistycznych (historia)

mgr Joachim Grim – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Dominika Fesser – nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Iskra  -nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jarosław Jabłoński – koordynator ds projektów UE; nauczyciel języka angielskiego i wychowania fizycznego

mgr Izabela Jałowiecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistycznych) operacyjnych służb lotniczych

mgr Aleksandra Jęszczok – Perlicka – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistycznych), nauczyciel przedsiębiorczości

mgr Sabina Kabus – nauczyciel matematyki

mgr Iwona Kania – nauczyciel matematyki

mgr Katarzyna Klimek – nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

mgr Rafał Klimek – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz wychowania fizycznego

mgr Andrzej Kocielski – nauczyciel przedmiotów zawodowych (nagrań)

mgr Sebastian Kolon  – nauczyciel historii i WOS-u

mgr Małgorzata Kozera – nauczyciel geografii

mgr Jerzy Koziej  – nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Kolon – nauczyciel języka angielskiego

mgr Dorota Krężel – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Ewa Leszczyńska  – nauczyciel języka polskiego, wdż

mgr Jan Lomania –  nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Ewa Minas – nauczyciel przedmiotów zawodowych (logistyka)

mgr Iwona Majda – Masłowska – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Agata Nowrot – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Marcin Nowok

mgr Iwona Paszek – bibliotekarz

mgr Rafał Pawlik – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Paweł Piela – nauczyciel geografii

mgr Mariola Procz – nauczyciel fizyki oraz informatyki

mgr Maria Skalska – religia

mgr Katarzyna Sobas -nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Paweł Spyra – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sandra Sojka – nauczyciel instrumentoznawstwa 

mgr Agata Strzelecka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Halina Strycharczyk – nauczyciel chemii

mgr Małgorzata Suliga  – bibliotekarz

mgr Maria Szabatowska  –  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Izabella Szczyrba – nauczyciel przedmiotów zawodowych – przedmioty logistyczne, służby operacyjne

mgr Agnieszka Sus – nauczyciel przedmiotów zawodowych muzycznych

mgr Adrian Sroka – katecheta (religia)

mgr Iwona Szydlik- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Maria Skaba – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Dorota Trebenda  – nauczyciel matematyki

mgr inż.  Marek Wieczorek – nauczyciel przedmiotów zawodowych (mechatronik, elektryk)

mgr Katarzyna Wieczorek – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Jacek Wienczek  – nauczyciel matematyki

mgr Anna Witkowska – nauczyciel matematyki

mgr Bożena Wydrychiewicz – nauczyciel przedmiotów logistycznych 

mgr Krzysztof Waloszczyk – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Krystyna Zielińska –  nauczyciel przedmiotów logistycznych

Klaudia Fredrych – ( instruktor ) realizacja dźwięku

mgr Agnieszka Łyko – nauczyciel języka angielskiego

ks Mateusz Rzepka -religia

ks Maciej Zaborski – religia