Bezpieczne ferie zimowe 2023 r. Komunikat

Bezpieczne ferie zimowe 2023 r. Komunikat
Spread the love

Zagrożenia zimowe – RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zapoznaj się z informacjami .

(32) 20-77-077 – Interwencyjna linia telefoniczna – Bezpieczne Ferie 2023

Na potrzeby akcji „Bezpieczne Ferie 2023” w okresie od 13 stycznia (godz. 8:00) do 27 lutego (godz. 8:00) 2023 r. uruchomiona została interwencyjna linia telefoniczna o numerze (32) 20-77-077. Linia obsługiwana będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 przez pracownika Kuratorium Oświaty w Katowicach, natomiast w godz. 15.00 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy przez dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Podstawą podjęcia działań przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach będzie zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności niedopełnienia przez organizatorów obowiązków określonych w art. 92c ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ).

Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków tych należy zapewnienie:

  • bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i’ młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,
  • wykwalifikowanej kadry wypoczynku,
  • dostępu do opieki medycznej,
  • realizacji programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
  • żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia,
  • bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
  • bezpiecznego przebywania w górach,
  • odpowiedniego stanu technicznego środka transportu przewożącego dzieci i młodzież na wypoczynek.

źródło : https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/wypoczynek/wypoczynekrodzice/32-20-77-077-interwencyjna-linia-telefoniczna-bezpieczne-ferie-2023/

Leave a Reply

Your email address will not be published.