NOWY KIERUNEK OD 1 WRZEŚNIA – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

NOWY KIERUNEK OD 1 WRZEŚNIA  – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

 

KANDYDACIE  ! ZAPOZNAJ SIĘ Z KIERUNKAMI LOGISTYCZNYMI W ZSP NR 4

KIERUNKI LOGISTYCZNE

 

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

NOWY KIERUNEK – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH  !!!

MAGAZYNIER LOGISTYK

KLIKNIJ NA RYSUNEK 

Kształcenie zawodowe teoretyczne

  • Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych
  • Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym
  • Lotniskowe służby operacyjne i służby ruchu lotniczego
  • Działalność gospodarcza w branży lotniczej
  • Język angielski zawodowy
  • Kształcenie zawodowe praktyczne**
  • Działania służb operacyjnych
  • Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego; ** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy; *** szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 Uczeń zostanie przygotowany do zdania dwóch egzaminów potwierdzające następujące kwalifikacje:

72. Obsługa operacyjna portu lotniczego 73. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

MIEJSCE PRACY

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze (np. na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa, oprawy biletowo-bagażowej, działu służby dyżurnej). Absolwenci szkoły mogą także podejmować pracę w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów, u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych czy państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym.

Rozwój branży

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami. W trakcie kształcenia w zawodzie technik operacyjnych służb lotniskowych uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego takich jak: prowadzenie działań monitorowania infrastruktury portu lotniczego, prowadzenia działań operacyjnych, prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia zgodnie z procedurami portu lotniczego.

Jesteś energetycznym wielozadaniowym organizatorem?

Lubisz kiedy wokół ciebie dużo się dzieje? Pasjonujesz się lotnictwem i nowymi technologiami? Technik lotniskowych służb operacyjnych to wybór dla ciebie. To także szansa na fascynujący zawód.

Przyjdź do Nas

Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów? •Osoba pracująca w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych to prawa ręka kontrolera ruchu lotniczego. Zostając absolwentem tego kierunku, uświadomisz sobie, jak wiele zależy od Ciebie: Będziesz odpowiedzialny za monitorowanie stanu infrastruktury portu lotniczego. Będziesz dbać o zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych. Nauczysz się prawidłowego odczytywania parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych. Będziesz potrafił kontrolować i właściwie oceniać sytuację panującą na płycie lotniska. Nasza szkoła przygotuje Cię do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej.24

Leave a Reply

Your email address will not be published.