OPERATOR CNC (OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH )

OPERATOR CNC (OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH )

 

OPERATOR CNC (OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH ) 722307

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CKP! W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Uczeń:
1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy/

Leave a Reply

Your email address will not be published.