SFERA KANDYDATA

Technik logistyk ! Kierunek innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki – Nowoczesne inwestycje w Rudzie Śląskiej – magazyny, centra logistyczne (transport samochodowy !, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy)

Technik logistyk ! Kierunek  innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki – Nowoczesne inwestycje w Rudzie Śląskiej –  magazyny, centra logistyczne (transport samochodowy !, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy)

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki, [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć TECHNIK LOGISTYK 333107 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transportu LOGISTYK to […]

NABÓR ! PILNE! Wniosek z systemu vulcan należy złożyć w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (w ramach problemów można założyć konto w szkole oraz wydrukować)

NABÓR ! PILNE!  Wniosek z systemu vulcan należy złożyć w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (w ramach problemów można założyć konto w szkole oraz wydrukować)

Bardzo ważnym elementem rekrutacji są terminy, w których należy dostarczyć odpowiednie dokumenty np. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku problemów związanych z założeniem konta w vulcanie można w szkole pobrać kwestionariusz lub założyć konto w szkole oraz wydrukować […]

NOWOCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

NOWOCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do naszej szkoły! TECHNIKUM – opis Technikum nr 4 kształcące w zawodach: TECHNIK LOGISTYK ( obsługa magazynów i organizacja transportu), TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI, TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH, TECHNIK MECHATRONIK, TECHNIK AUTOMATYK TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ WWW.KIERUNKI.TOLSTOJ.EU     (kliknij na link) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 KSZTAŁCI W ZAWODACH magazynier – logistyk automatyk sprzedawca […]

Technik eksploatacji portów i terminali -zawód przyszłości (obejmuje wszystkie rodzaje transportu: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy. Jedyna szkoła w Rudzie Śląskiej kształcąca w danym zawodzie

Technik eksploatacji portów i terminali -zawód przyszłości (obejmuje wszystkie rodzaje transportu: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy. Jedyna szkoła w Rudzie Śląskiej kształcąca w danym zawodzie

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI    333106 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach   CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: W zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach: […]

Relacja ! 12 marca 2024 roku z wielką radością zaprezentowaliśmy wszystkie nasze innowacyjne kierunki na Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych

Relacja ! 12 marca 2024 roku z wielką radością zaprezentowaliśmy wszystkie nasze innowacyjne kierunki na Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych

12 marca 2024 roku z wielką radością zaprezentowaliśmy wszystkie nasze innowacyjne kierunki na Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że udało nam się przyciągnąć paru przyszłych pierwszoklasistów. Zapraszamy do szkoły !!!Jesteśmy pewni, że będzie Wam miło w naszej wielkiej ekipie Tołstoja. Zapraszamy również na dzień otwarty 18 kwietnia 2024 r.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

TECHNIK MECHATRONIK (projektuj drony, roboty), drukarki 3D

TECHNIK MECHATRONIK (projektuj drony, roboty), drukarki 3D

TECHNIK MECHATRONIK             311410 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja […]

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach – Promocja bonu “Poleć Uczelnię”

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach – Promocja bonu “Poleć Uczelnię”

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach – Promocja bonu “Poleć Uczelnię” Z radością informujemy naszą społeczność o trwającej promocji “Poleć Uczelnię”. W ramach tej inicjatywy przewidujemy zniżkę w opłatach w wysokości 500 zł za każdą osobę, która podejmie studia na naszej Uczelni z Twojego polecenia. Proces uczestnictwa jest prosty: – Polecisz naszą Uczelnię osobom z Twojego […]

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (do pobrania dokumentacja)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (do pobrania dokumentacja)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. W związku z realizacją programu w naszej szkole uprzejmie informuję, że wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły lub pedagoga szkolnego od 29 sierpnia 2023r.Wnioski należy złożyć do 6 września 2023r.W gabinetu pedagoga szkolnego lub sekretariacie.Do wniosku należy dołączyć […]

Wykaz podręczników dla klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Wykaz podręczników dla klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Wykaz podręczników dla klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia plik do pobrania w formacie pdf LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 1 SZKOŁY BRANŻOWEJ JĘZYK POLSKI To się czyta!Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia – Szkoła ponadpodstawowa, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era MATEMATYKA Podręcznik 1 do matematyki w […]

Dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

Dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

Dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru Rozpoczyna się z kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, który polega na uzupełnieniu wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Oznacza […]

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024 SZKOŁA PRZYJMIE: kandydatów do branżowej szkoły I stopnia , kształcącej w zawodach: magazynier logistyk, elektryk, operator cnc, sprzedawca, fryzjer, krawiec, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie PRAKTYKI GWARANTOWANE W CKZ oraz mechatronik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kamieniarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz […]

MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106

MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin SPL.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30 SPL.01.2. Podstawy logistyki 90 SPL.01.3. Organizowanie pracy magazynu 90 SPL.01.4. Przechowywanie zapasów 150 SPL.01.5. Przyjmowanie i wydawanie zapasów 150 SPL.01.6. Zabezpieczanie majątku 90 SPL.01.7. […]