Świat stoi przed nami otworem! Sukces naszej szkoły!!! Otrzymaliśmy Akredytację w programie ERASMUS!!!

Świat stoi przed nami otworem! Sukces naszej szkoły!!! Otrzymaliśmy Akredytację w programie ERASMUS!!!

Sukces naszej szkoły!!! Otrzymaliśmy Akredytację w programie ERASMUS!!!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie opublikowała wyniki konkursu o Akredytację w programie Erasmus na lata 2021-27. Przedstawiony w naszym wniosku plan działań związany z zagraniczną mobilnością zawodową naszych uczniów (staże) i nauczycieli (kursy, job shadowing) znalazł uznanie w oczach ekspertów i tym samym nasz Zespół Szkół znalazł się wśród 432 innych instytucji, które uzyskały Akredytację w programie Erasmus. Oznacza to, że mamy tzw. “bilet wstępu” na organizowanie, wg uproszczonej procedury, wyjazdów na staże i szkolenia zagraniczne uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Koncepcja działań, zawarta w przyjętej w październiku 2020 r. przez Radę Pedagogiczną Strategii Umiędzynarodowienia, zakłada nabywanie kompetencji i doświadczeń związanych z koncepcją “Przemysł 4.0″(‘Industry 4.0). Pozwoli to naszej młodzieży wchodzić na rynek pracy z bagażem najlepszej wiedzy i niezbędnych doświadczeń wyniesionych z pracy w nowoczesnych firmach europejskich. Filmik informacyjny o Akredytacji:

https://youtu.be/oLZsHhS9tbM

Świat stoi przed nami otworem! Akredytacja Erasmus naszej szkoły pozwoli nam łatwiej współpracować z innymi i organizować wyjazdy! Byliśmy już wielokrotnie z młodzieżą i z nauczycielami we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Gdyby nie pandemia bylibyśmy na Malcie, w Hiszpanii i Irlandii. No cóż wszystko przed nami! #erasmus

Leave a Reply

Your email address will not be published.