TECHNIK ELEKTRYK – NOWY SPRZĘT DO DYSPOZYCJI ELEKTRYKÓW

TECHNIK ELEKTRYK – NOWY SPRZĘT DO DYSPOZYCJI ELEKTRYKÓW

TECHNIK ELEKTRYK     311303

 • JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W CAŁEJ EUROPIE!!!

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnej układach elektrycznych wymagają od elektryka znajomości zagadnień wykraczających poza ramy -czystej- elektrotechniki.

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

Uczniowie naszej szkoły od niedawna uzyskali możliwość korzystania z dostępu do najnowszych, profesjonalnych mierników i tablic symulacyjnych firmy SONEL.

W skład dostępnego sprzętu wchodzi:

MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI MPI-502

Miernik ten umożliwia pomiar:

 • impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω (również w instalacjach wyposażonych
  w wyłączniki RCD)
 • parametrów wyłączników RCD typu AC i A
 • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA MRU-200

Miernik ten umożliwia pomiar:

 • Rezystancji uziemień
 • Rezystywności gruntu

(Jako jedyny miernik na świecie umożliwia pomiar rezystancji uziemienia wszystkimi znanymi metodami).

 

TABLICA DEMONSTRACYJNA DB-1

Tablica, pozwalająca na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Pozwala na prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia zarówno metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, ale również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.

Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja DB-1 umożliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod warunkiem zasilenia napięciem 230 V. Wszystkie wykonywane pomiary z użyciem DB-1 nie ingerują w żaden sposób na instalację, do której zostanie podłączona tablica demonstracyjna.

Symulacja pomiaru rezystancji uziemienia z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej i miernika MRU-200.

ZAWÓD     TECHNIK   ELEKTRYK            ( 4 lata )

Nr zawodu  311 303

1.Jakie przedmioty zawodowe są w klasie pierwszej ?

Elektrotechnika i elektronika 4 godz.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 godz.

Szkolenie praktyczne w CKP Nowy Bytom

2.Jakie przedmioty zawodowe są w klasie  drugiej?

Elektrotechnika i elektronika 1 godz.

Instalacje elektryczne 2 godz.

Maszyny elektryczne 2 godz.

Urządzenia elektryczne 2 godz.

Kompetencje społeczne i praca zespołowa  1 godz.

Działalność gospodarcza  1 godz.

Szkolenie praktyczne w CKP  Nowy Bytom

3.Jakie przedmioty zawodowe są w klasie trzeciej?

Instalacje elektryczne 2 godz.

Maszyny elektryczne 2 godz.

Urządzenia elektryczne 1 godz.

Język obcy zawodowy 2 godz.

Szkolenie praktyczne w CKP  Nowy Bytom

Praktyka miesięczna

4.Jakie przedmioty zawodowe są w klasie czwartej?

Użytkowanie instalacji elektrycznych 4 godz. ( jeden semestr )

Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 4 godz. ( jeden semestr )

Szkolenie praktyczne w CKP Nowy Bytom   2 dni  ( jeden semestr )

5.Jakie egzaminy zawodowe można zdawać?

K1-EE.05  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

K2-EE.26  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
4) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych i zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
5) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
6) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

Od zarania dziejów rośnie zapotrzebowanie człowieka na energię elektryczną… To zdanie definiuję jednoznacznie pozycję elektryka we współczesnym świecie.

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Elektryk jako jeden z najstarszych zawodów nauczanych w szkołach technicznych mimo upływu czasu nie stracił nic na swojej aktualności a nawet należy stwierdzić, że jak mało który zyskuje na znaczeniu. Rozwijająca się technologia wchodząca w co raz to nowe dziedziny życia powoduje, że obecny rynek pracy postrzega elektryka jako profesjonalistę o wysokiej pozycji zawodowej. To elektryk zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej a przez to pracę wszystkich zakładów przemysłowych, funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych.

Kiedyś podstawowymi narzędziami pracy elektryka były: śrubokręt, kleszcze, młotek itp. Obecnie elektryk coraz częściej musi sięgać po komputer oraz wyspecjalizowane narzędzia pomiarowe i diagnostyczne. Elektryk oprócz zajmowania się typowymi instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, jednocześnie zajmuje się dzisiaj instalacjami antenowymi, alarmowymi i sieciami internetowymi. Powodem takiego stanu rzeczy są co raz to popularniejsze inteligentne instalacje domowe sterujące pracą całego domu, budynku mieszkalnego jak i przemysłowego jak również w stosowanie układów energoelektronicznych podczas procesów sterowania silnikami i urządzeniami elektrycznymi.

Głównymi działami nauczania w technikum i szkole branżowej są:

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych gdzie do zadań elektryka należy:

 • montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
 • konserwowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
 • pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych gdzie do zadań elektryka należy:

 • montowanie instalacji elektrycznych, alarmowych, telewizyjnych i internetowych
 • konserwacja instalacji elektrycznych, alarmowych, telewizyjnych i internetowych
 • okresowe pomiary instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (tylko technikum) gdzie do zadań elektryka należy:

 • Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych (z naciskiem na ich diagnostykę i naprawę)
 • Eksploatowanie instalacji elektrycznych (z naciskiem na ich diagnostykę i naprawę)

Ilości zdawanych egzaminów (kwalifikacji) dla uczniów szkoły branżowej I-go stopnia (1 egzamin):

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Ilość zdawanych egzaminów (kwalifikacji) dla uczniów technikum (2 egzaminy):

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Gdzie elektryk może znaleźć zatrudnienie? Na to pytanie można by odpowiedzieć krótko – praktycznie wszędzie. Do najważniejszych miejsc pracy możemy zaliczyć:

Zakłady przemysłowe – jako pracownik utrzymania ruchu

Budowy – montaż instalacji elektrycznych, antenowych, alarmowych i internetowych

Warsztaty samochodowe – naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Elektrownie i elektrociepłownie – jako pracownik utrzymania ruchu i konserwator sprzętu

Zakłady energetyczne – Montaż i naprawy sieci kablowych, napowietrznych i stacji transformatorowych

Prywatne zakłady i przedsiębiorstwa – montaż, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych, antenowych, internetowych, naprawa urządzeń elektrycznych, pomiary instalacji elektrycznych

Biura projektowe – projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych oraz zespołów napędowych i sterowania urządzeń elektrycznych (wymagane dalsze kształcenie na studiach)

 

Jako jedna z nielicznych szkół na terenie Śląska i jedyna w Rudzie Śląskiej szkoła posiada pracownię robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR II, roboty mobilne MA-VIN oraz model manipulatora przemysłowego.

Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach energetycznych, elektrowniach, komunikacji, przemyśle wydobywczym, zakładach produkcyjnych, usługowych, handlowych, na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!
Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).
W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.


Leave a Reply

Your email address will not be published.