WYNIKI EGZAMINU ÓSMOLKASISTY ORAZ ŚWIADECTWA-WAŻNE!!!

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOLKASISTY ORAZ ŚWIADECTWA-WAŻNE!!!

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOLKASISTY ORAZ ŚWIADECTWA-WAŻNE!!!

05.07.2022

Informujemy,że wyniki egzaminu 8-klasisty wprowadzają Szkoły pierwszego wyboru.

Wyników tych nie mogą wpisać sami Kandydaci.

Zaświadczenia z egzaminu 8-klasisty Kandydaci dostarczają do Szkoły pierwszego wyboru, która wprowadza je do systemu, a następnie weryfikuje.

Dostarczanie świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty do szkoły I wyboru

27.06.2022

do13 lipca do godz.15.00

  • Wszyscy kandydaci składają świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru.
  • Kandydaci mogą zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów we wniosku oraz złożyć nowy wniosek

Jeżeli wniosek ma status zaakceptowany należy w szkole pierwszego wyboru anulować akceptację wniosku, aby odblokować możliwość jego edycji w systemie. Następnie należy  zalogować się do systemu, wprowadzić zmiany we wniosku i ponownie złożyć go z wymaganymi dokumentami elektronicznie ( korzystając z Profilu Zaufanego) lub osobiście w szkole pierwszego wyboru.

W zakładce Pliki do pobrania znajduje się instrukcja postępowania dotycząca wycofania złożonego wniosku/złożenia nowego oraz instrukcja jak poprawnie uzupełnić arkusz osiągnięć i dane ukończonej szkoły podstawowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.