Nowoczesne kierunki w ramach rozwoju gospodarki – Technik logistyk – Technik eksploatacji portów i terminali

Nowoczesne kierunki w ramach rozwoju gospodarki – Technik logistyk – Technik eksploatacji portów i terminali

Technik logistyk

https://tolstoj.eu/technik-logistyk-spl-01-spl04/

Technik eksploatacji portów i terminali

https://tolstoj.eu/technik-eksploatacji-portow-i-terminali-spl-02-spl-03/

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego. DLA UCZNIÓW STRONA DODATKOWA (w trakcie uczenia się) https://www.gsgraph.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.