Uwaga handel ludźmi! Zjawisko narastające !!!

Uwaga handel ludźmi! Zjawisko narastające !!!

UWAGA HANDEL LUDŹMI !!!

ZJAWISKO NARASTAJĄCE !!!

 

CO TO JEST HANDEL LUDŹMI?

Handel ludźmi jest zjawiskiem, które kojarzy nam się z książek historycznych czy sensacyjnych lub z filmów. Natomiast problem ten jest obecny dzisiaj na całym świecie, a także w Polsce, może nawet obok nas. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, utworzono sobie źródło dochodu. Oprawcy wykorzystują trudną sytuację finansową pokrzywdzonych, kryzys więzi, kobiety, mężczyzn i dzieci, osoby żyjące na uboczu życia społecznego.

Mamy do czynienia z handlem międzynarodowym, jak i krajowym. Wg danych prokuratury dominującym zjawiskiem jest wewnątrzkrajowy handel ludźmi, czyli dokonywanie przestępstwa handlu ludźmi przez Polaków na polskich obywatelach.
Werbowane są kobiety i dziewczęta do prostytucji, zauważamy też wzrost liczby osób przymuszanych do pracy niewolniczej. Polki są identyfikowane jako ofiary handlu ludźmi w celach wykorzystania seksualnego zarówno w Polsce, jak i za granicą, głównie we Włoszech, Niemczech i Holandii.

Tym nie mniej – największy odsetek handlu ludźmi dotyczy pracy niewolniczej: ponad 70%, a wykorzystanie seksualne to ponad 20% osób, przy czym zmuszani do prostytucji są już także mężczyźni i chłopcy.

Zjawisko wciąż narasta i obejmuje kolejne grupy osób- niepełnosprawni, wykluczeni społecznie, członkowie tzw. marginesu społecznego, bezdomni.

Najbardziej przerażające jest zjawisko, które także postępuje – handlu organami ludzkimi, często odbywające się poprzez Internet i dotyczące nie tylko dorosłych, ale również dzieci.

Bądźmy czujni i uważni w nowych miejscach oraz na oferty pracy: szczególniej tej łatwej i przyjemnej, gdzie nie są wymagane konkretne kwalifikacje, a zarobki atrakcyjne.

 

PRZYDATNE LINKI

www.handelludzmi.eu        – portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

www.po-moc.pl

www.biznesforum.pl – tutaj można sprawdzić, czy podany przez firmę numer REGON i NIP jest prawdziwy

www.kraz.praca.gov.pl – strona Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, gdzie znajduje się wykaz wszystkich certyfikowanych agencji zatrudnienia

www.bezpieczny-wyjazd.eu,

www.eures.praca.gov.pl,

www.eures.europa.eu,
www.bezpiecznapraca.eu  – praktyczne informacje związane z pracą za granicą

www.psz.praca.gov.pl     – serwis urzędów pracy z informacjami na temat rynku pracy w Polsce, zawiera regulacje prawne, oferty pracy oraz wykaz firm prowadzących rekrutację do pracy za granicą (KRAZ)

www.nfz.gov.pl    – strona Narodowego Funduszu Zdrowia, która zawiera informacje na temat opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej

www.aterima.pl – strona z ofertami pracy za granicą

www.ilo.org – Międzynarodowa Organizacja Pracy

oraz

www.kcik.pl ,
kcik@strada.org.pl – Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
handelludzmibsk@policja.gov.pl – Komenda Główna Policji – Wydział do Walki z Handlem Ludźmi

CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA- 48 22 628 01 20

mgr Aleksandra Stuła 

Leave a Reply

Your email address will not be published.