Psycholog i Pedagog

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

<strong>23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją</strong>

    23 lutego Ogólnopolski DzieÅ„ Walki z DepresjÄ… Ogólnopolski DzieÅ„ Walki z DepresjÄ… obchodzony jest 23 lutego. ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku. Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z DepresjÄ… jest upowszechnianie wiedzy na temat tej choroby oraz koniecznoÅ›ci diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia. WedÅ‚ug Åšwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) stany depresyjne sÄ… jednym […]

2 Luty – Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia

2 Luty – Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia

Kirsten Harrell jest pomysÅ‚odawczyniÄ… Dnia Pozytywnego MyÅ›lenia, to amerykaÅ„ska psycholog, która zajmowaÅ‚a siÄ™ badaniem wpÅ‚ywu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Jak dowiodÅ‚a ona i inni badacze – optymiÅ›ci sÄ… mniej narażeni na choroby serca, wylewy, depresjÄ™ czy nowotwory, osiÄ…gajÄ… sukcesy życiowe, realizujÄ… swoje marzenia. Nasz nastawienie wobec rzeczywistoÅ›ci jest w dużej mierze rzeczÄ… […]

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

W dniu 1 grudnia zachÄ™camy do wÅ‚Ä…czenia siÄ™ do obchodów Åšwiatowego Dnia AIDS poprzez przypiÄ™cie do ubrania lub/i udostÄ™pnianie poprzez swoje kanaÅ‚y informacyjne (social media, strona internetowa) Czerwonej Kokardki – symbolu solidarnoÅ›ci z osobami żyjÄ…cymi z HIV, chorymi na AIDS i ich rodzinami/osobami bliskimi. PrzyÅ‚Ä…czamy siÄ™ do zaproszenia, wystosowanego przez PolskÄ… FundacjÄ™ Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, do udziaÅ‚u w organizowanej z okazji […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz potrzebujących chorych w Szpitalu Miejskim Bielszowice

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz potrzebujących chorych w Szpitalu Miejskim Bielszowice

Drodzy NauczycieleZapraszamy do wziÄ™cia udziaÅ‚u w zbiórce na rzecz potrzebujÄ…cych chorych w Szpitalu Miejskim Bielszowice. Część z nas mija codziennie to miejsce w drodze do szkoÅ‚y i pracy nie zdajÄ…c sobie sprawy, że mieÅ›ci siÄ™ tam oddziaÅ‚ paliatywny, a przebywajÄ…cy tam ludzie, ze wzglÄ™du na terminalny stan potrzebujÄ… szczególnej opieki. Niestety z powodu obecnej sytuacji […]

Dziś 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dziś 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

DziÅ› 10 października obchodzimy Åšwiatowy DzieÅ„ Zdrowia Psychicznego Åšwiatowy DzieÅ„ Zdrowia Psychicznego ustanowiony zostaÅ‚ w 1992 przez ÅšwiatowÄ… FederacjÄ™ Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, dziaÅ‚ajÄ…ca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. WedÅ‚ug Åšwiatowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stajÄ… siÄ™ jednym z gÅ‚ównych problemów zdrowotnych, powodujÄ…cych niesprawność życiowÄ… ludzi. Wzrost ryzyka zachorowaÅ„ […]

10 września to Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

10 wrzeÅ›nia to Åšwiatowy DzieÅ„ Zapobiegania Samobójstwom. Fundacja ITAKA, w ramach kampanii STOP DEPRESJI, przygotowaÅ‚a szereg dziaÅ‚aÅ„ przypominajÄ…cych o tym, że istnieje możliwość siÄ™gniÄ™cia po pomoc specjalistów i że może z niej skorzystać każdy przeżywajÄ…cy kryzys psychiczny. https://www.youtube.com/watch?v=NwTEc-_kF08

23 lutego Dzień Walki z Depresją

23 lutego Dzień Walki z Depresją

23 lutego DzieÅ„ Walki z DepresjÄ… Depresja to choroba, która może dotknąć osoby w każdym wieku. Smutek czy doÅ‚ek psychiczny, w jaki zdarza nam siÄ™ wpadać od czasu do czasu to normalne elementy codziennego życia emocjonalnego. To naturalna reakcja organizmu na niepowodzenia czy rozczarowania. Kiedy jednak uczucie pustki i rozpaczy zawÅ‚adnie TobÄ…, nie mija i […]

FAKTY I MITY na temat HIV/AIDS

FAKTY I MITY na temat HIV/AIDS

1. CZY TO PRAWDA, Å»E PROBLEM AIDS NALEÅ»Y JUÅ» DO PRZESZŁOÅšCI? NIE, to nieprawda. Na Å›wiecie każdego dnia HIV zakaża siÄ™ okoÅ‚o 6 tys. osób, a okoÅ‚o 4,5 tys. umiera z przyczyn zwiÄ…zanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku wykrywanych jest kilkaset zakażeÅ„ HIV. To znaczy, że codziennie 2-3 osoby dowiadujÄ… siÄ™ o zakażeniu. DostÄ™pne obecnie […]

SPD dla DPS

SPD dla DPS

SPD dla DPS Drodzy Uczniowie, Opiekunowie i Nauczyciele, Czas pandemii to trudny czas dla wszystkich placówek opiekuÅ„czych. Dlatego zwracam siÄ™ do Was z propozycja wsparcia Domu Pomocy spoÅ‚ecznej w Rudzie ÅšlÄ…skiej. W ramach akcji ZS4 – „SPD dla DPS” zbierać bÄ™dziemy w Naszej szkole Å›rodki chemiczne: do sprzÄ…tania, prania i dezynfekcji. Prosimy o przynoszenie tych […]

Psychologia pozytywna

Psychologia pozytywna

RADOŚĆ POTRZEBNA OD ZARAZ…………… „Å»ycie zadaje te same niepowodzenia i tragedie optymistom, jak i pesymistom, ale to optymista przetrwa je lepiej”.                                           Martin Seligman                                       Psychologia pozytywna – co to jest? WedÅ‚ug psychologii de facto wszystkie emocje sÄ… dobre i potrzebne, gdyż peÅ‚niÄ… swoje istotne funkcje. Dlatego dzieli siÄ™ je przykÅ‚adowo na: przyjemne i przykre. I choć te […]