Projekty

2013-04-27_172412

https://www.facebook.com/elektrycznologistyczny.rozwojeuropy
EU_flag_LLP_PL-01PROGRAM “UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

W dniach 13. 04 – 11. 05. 2013 dziesięciu uczniów klas II i III poleci na miesięczne praktyki zawodowe do Plymouth w Anglii. Uczniowie w zawodach technik logistyk i technik elektryk będą pracowali w firmach, poznawali kulturę brytyjską i szlifowali język. Wszystko to w ramach projektu “E-lektryczno Logistyczny Rozwój Europy” realizowanego w naszej szkole.

Grupa naszych stażystów bezpiecznie doleciała liniami Ryanair do Bristolu, skąd busem dotarła do Plymouth. Tam czekały już na nich rodziny, z którymi udali sie do miejsc zakwaterowania. Życzymy sukcesów i welu wrażeń z Plymouth !!!

03 f

Praktyki zawodowe w Plymouth w Anglii

Projekt Leonardo Da Vinci

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

1praktyki

2praktyki

3praktyki

4praktyki

5praktyki

tyki

Wizyta Przygotowawcza programu Leonardo Da Vinci

W dniach 10 – 13 stycznia bieżącego roku dwóch naszych nauczycieli: panowie Marek Wieczorek i Jaroslaw Jabłoński uczestniczyli w Wizycie Przygotowawczej programu Leonardo Da Vinci. Program ten jest częścią Programu Uczenie Się Przez Całe Życie i realizuje wyjazdy uczniów na praktyki do krajów Unii Europejskiej. Nasza szkoła przygotowuje projekt wyjazdu uczniów na miesięczne staże do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Celem wizyty naszych nauczycieli były ustalenia z partnerem zagranicznym EuroPartnership Agency Ltd. dotyczące miejsc staży, zakwaterowania i wszyskich spraw organizacyjnych związanych z pobytem naszych uczniów za granicą. Ta w pełni owocna i potrzebna wizyta finansowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z programu Leonardo Da Vinci.

Plymouth to miasto na południowo – zachodnim wybrzeżu Anglii, malowniczo położone, bardzo nowoczesne i zabytkowe zarazem. Duże wrażenie robi doskonały system komunikacji, efektowne nabrzeże i zabytkowa część portu zwana Barbican.

Spotkanie z Europartnership Agency Ltd.

Spotkanie z szefową Europartnership Agency panią Gosią Kuklinską

IMGP0005

IMGP0023

Uczniowie zakwalifikowani na wyjazd na praktykę miesięczną do Plymouth w Anglii – kwiecień 201

EU_flag_LLP_PL-01Lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd na staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii w I turze na wiosnę 2013:

Technik elektryk:

  1. Paweł Kozioł
  2. Jakub Majcherczyk
  3. Michał Zdunek
  4. Szymon Sieja

Technik logistyk:

  1. Mateusz Unger
  2. Mateusz Woźnica
  3. Patryk Stylec
  4. Agata Dudek
  5. Dominika Zasada
  6. Marcin Melak

Lista rezerwowa-możliwość wyjazdu w II turze na jesień 2013:

Dariusz Nowakowski, Jakub Duda, Sylwia Pilarczyk, Natalia Pander i Jakub Smok

Przed wyjazdem na lotnisko

03 f
02 f

Grupa naszych stażystów bezpiecznie doleciała liniami Ryanair do Bristolu, skąd busem dotarła do Plymouth. Tam czekały już na nich rodziny, z którymi udali sie do miejsc zakwaterowania. Życzymy sukcesów i welu wrażeń z Plymouth !!!

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski ogłasza nabór uczniów na wyjazd 2 grupy uczniów na praktyki zawodowe do Plymouth w Anglii w ramach projektu

„E-lektryczno-Logistyczny Rozwój Europy”.

leonardo_rgb

Wyjazd odbędzie się w październiku 2013, termin rekrutacji – 28.06.2013
Warunki ubiegania się o wyjazd:
 
1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu oraz wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych
2. Wysoka średnia ocen uzyskana w ciągu trwania nauki w szkole od pierwszej klasy
3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna
5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy
6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach
7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do 28.06.2013 w tym elektronicznie na adres: elrezsp4@gmail.com (uczniowie, którzy złożyli już podania przy pierwszym naborze nie muszą tego robić pisemnie powtórnie, ale należy przesłać CV i list motywacyjny elektronicznie)
8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 4.07.2013
9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, wybór innego stażysty z listy rezerwowej
10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 5.07.2013

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: elrezsp4@gmail.com , a w formie papierowej u wicedyrektora-koordynatora programu Leonardo Da Vinci Jarosława Jabłońskiego lub sekretariacie szkoły.

Spotkanie organizacyjne zakwalifikowanych kandydatów: 5.07.2013 o godz. 10.00 w Sali 25

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Praktyki zagraniczne dla naszych uczniów

Nasza szkoła uzyskała akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie projektu w programie Leonardo da Vinci „E-lektryczno – logistyczny rozwój Europy” .

Na realizację projektu nasza szkoła otrzyma kwotę 61 536 EUR !

20 Uczniów naszej szkoły w zawodach technik logistyk i technik elektryk wyjedzie na miesięczne staże do Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie firmy brytyjskie przyjmą ich na praktyki. Uczniowie zamieszkają u rodzin angielskich.

To duże wyróżnienie. O uczestnictwo w projekcie starało się wiele szkół również z naszego miasta. Jednak tylko nasz pomysł na projekt został zaakceptowany. Uczniowie, oprócz nauki zawodu na stażach, będą uczyć się języka i poznawać kulturę Wielkiej Brytanii.

Wizyta Przygotowawcza programu Leonardo Da Vinci

W dniach 10 – 13 stycznia bieżącego roku dwóch naszych nauczycieli: panowie Marek Wieczorek i Jaroslaw Jabłoński uczestniczyli w Wizycie Przygotowawczej programu Leonardo Da Vinci. Program ten jest częścią Programu Uczenie Się Przez Całe Życie i realizuje wyjazdy uczniów na praktyki do krajów Unii Europejskiej. Nasza szkoła przygotowuje projekt wyjazdu uczniów na miesięczne staże do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Celem wizyty naszych nauczycieli były ustalenia z partnerem zagranicznym EuroPartnership Agency Ltd. dotyczące miejsc staży, zakwaterowania i wszyskich spraw organizacyjnych związanych z pobytem naszych uczniów za granicą. Ta w pełni owocna i potrzebna wizyta finansowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z programu Leonardo Da Vinci.

Plymouth to miasto na południowo – zachodnim wybrzeżu Anglii, malowniczo położone, bardzo nowoczesne i zabytkowe zarazem. Duże wrażenie robi doskonały system komunikacji, efektowne nabrzeże i zabytkowa część portu zwana Barbican.

Spotkanie z szefową Europartnership Agency panią Gosią Kuklinską

Delegacja ZSP4: Marek Wieczorek i Jarosław Jabłoński

Malownicze wybrzeże Plymouth

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.