Rys historyczny

latoska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.

Rys historyczny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski z ul. Lwa Tołstoja 13 to szkoła z 68 – letnią tradycją, kształcąca w nowoczesnych, bardzo poszukiwanych na rynku pracy zawodach.
Jeszcze podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej zaczęto organizować na ówczesnej kopalni „Wanda-Lech” w Nowym Bytomiu pierwsze klasy dla młodocianych chłopców, których niemiecki Urząd Zatrudnienia przymusowo wyznaczał do pracy na kopalni. Z tego powodu, po wkroczeniu w styczniu 1945r. wojsk sowieckich, wszyscy uczniowie samowolnie opuścili szkołę. Na krótko budynek i warsztaty szkolne zostały bez opieki. Jednak już w lutym 1945r. ówczesny dyrektor kopalni inż. Biały wyznaczył nowego dyrektora szkoły, którym został Jan Nawrotek.
W dniu 18 marca 1945r. rozpoczęła się wielka uroczystość otwarcia i poświęcenia tej pierwszej na Śląsku – po zakończeniu II wojny światowej – szkoły zawodowej.

Naszej Szkoły, czyli „Szkoły Dokształcającej Zawodowej przy Kopalni Wanda-Lech”. W tej szkole, do 1956r. uczniowie zdobywali zawód elektryka, ślusarza, tokarza i stolarza. Nauka kończyła się egzaminem czeladniczym w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.
W roku 1959 szkołę związano z górnictwem i nadano nową nazwę: „Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK Pokój w Rudzie Śląskiej”. Przez kolejne 28 lat szkoła kształciła kadry dla potrzeb górnictwa – głównie elektromonterów, ślusarzy i górników.
Kolejnej, najważniejszej zmiany w życiu szkoły dokonano w 1987r. – szkoła została wzbogacona o klasy technikum – otrzymując nową nazwę: Zespołu Szkół Zawodowych, którą po reformie systemu edukacji w 1999r. zmieniono na aktualną nazwę „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4”. Wiodącymi zawodami w technikum i szkole zawodowej pozostały elektryk, mechatronik i logistyk. Na poziomie szkoły zawodowej powrócono do tradycji kształcenia opartego o egzaminy czeladnicze (w różnych zawodach) w Izbie Rzemieślniczej.
Obecnie szkoła zawodowa otrzymała silne wsparcie w bazie dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej. Dzięki tej współpracy można zdobyć w naszej szkole zawody tak poszukiwane i bardzo dobrze płatne jak operator obrabiarek CNC czy tradycyjny a najbardziej poszukiwany na rynku zawód elektryka. Obecnie nasza szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, wspierającymi proces kształcenia zawodowego naszych uczniów. Obecnie Szkoła współpracuje m.in. z: Cechem Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej, PHU PROMUS, FM Logistics; RUDPOL-OPA Sp. z o.o.; PRAKTIKER Polska Sp. z o.o., Delta-Trans Sp. z o.o. OPEL-Kanclerz Sp. z o.o.; Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA; WUWER Sp. zo.o.; Państwową Szkołą Muzyczną w Rudzie Śląskiej.

Do czerwca 2012r. szkołę opuściło już 5611 absolwentów!
Jest to najstarsza szkoła o profilu zawodowym w Rudzie Śląskiej.

Rys historyczny  (pdf)