15.12.2015 r. w szkole odbędzie się wykład z logistyki globalnej

15 grudnia odbędzie się wykład z logistyki globalnej prowadzony przez Panią oficer marynarki handlowej Iwonę Markowską.

Logistyka morska szczególnie istotna jest w Unii Europejskiej, w której transport morski ciągle się rozwija i zarówno obecnie, jak i w przyszłości, będzie odgrywał kluczową rolę w rozwoju transportu w UE, szczególnie jeśli uwzględnimy, że około 90% ogólnego wolumenu przewozów towarowych stanowi transport morski. Ponadto, bardzo intensywnie rozwija się również przewóz pasażerów drogą morską, co nadaje logistyce bardzo ważną rolę.

Wraz z rozwojem sektora transportu morskiego generowane są nowe wyzwania dla logistyki morskiej. Do głównych działań, pozwalających na zrównoważony rozwój sektora morskiego zgodnie z potrzebami logistyki morskiej, należą między innymi: harmonizacja infrastruktury transportu morskiego, inwestowanie w infrastrukturę portów morskich, rozszerzenie i wzmocnienie sieci transportu Unii Europejskiej, rozwój wewnętrznej i zewnętrznej logistyki miejskiej aglomeracji portowych, harmonizacja infrastrukturalnych kosztów dla różnych rodzajów środków transportu i różnych użytkowników, przepływ informacji i wymiana wiedzy między regionami oraz państwami dla zrozumienia narodowych cech logistyki morskiej, redukcja zanieczyszczenia powietrza przez przemysł i transport morski, a także zapobieganie rozlewom olejowym.

01 02 03 04 MSC_BARI (2) MSC_BARI (3) MSC_BARI (4) MSC_BARI (5) MSC_BARI (6) MSC_BARI MSC_BARI (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.