26 kwietnia 2017 r.rusza XIV edycja Dnia przedsiębiorczości

26 kwietnia 2017 r.rusza Czternasta edycja Dnia przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału. Można to zrobić w dwojaki sposób:1. Sam znajdujesz zakład pracy, w którym chcesz odbyć jednodniową praktykę i zgłaszasz ten fakt p. Aleksandrze Jęszczok-Perlickiej
2. Korzystamy z oferty firm, które zgłaszają swój udział w dniu przedsiębiorczości

Zachęcamy do aktywnego i przedsiębiorczego działania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.