Dobiegają końca prace adaptacyjno-budowlane szkolnej pracowni nr 11

Dobiegają końca prace adaptacyjno-budowlane szkolnej pracowni nr 11 do realizacji projektu wspierającego rozwój bazy dydaktycznej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (EFS-ZIT) : “Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” połączonego z projektem “Absolwent z atrakcyjnym zawodem” – czyli programem aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów ZSP nr 4 im. Piotra Latoski – (tzw. projekt “miękki”).

Leave a Reply

Your email address will not be published.