DZIEŃ TECHNIKI – UDZIAŁ I PREZENTACJA INNOWACYJNYCH KIERUNKÓW I TECHNOLOGII W GIMNAZJUM NR 8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ TECHNIKI – UDZIAŁ I PREZENTACJA INNOWACYJNYCH KIERUNKÓW I TECHNOLOGII W GIMNAZJUM NR 8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

IMG_0230_Fotor

INNOWACYJNE KIERUNKI W TOŁSTOJU

DRUKOWANIE 3D PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH !!!

IMG_0228_Fotor

 

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

TECHNIK LOGISTYK – TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI – TECHNIK MECHATRONIK – TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

Kwalifikacje:

1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

11-1280x765

Container Ship Docked at Harbor

Container Ship Docked at Harbor

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
K2: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

TECHNIK-EKSPLOATACJI-PORTÓW-I-TERMINALI-1280x800-1280x800

111

LOGISTYK (ang. logistics) to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.

TECHNIK-EKSPLOATACJI-PORTÓW-I-TERMINALI-1280x800-1280x800

1957578_2048x1224-1280x765-1280x765

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

DRUKOWANIE 3D PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH

01a-1280x720-1280x720

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
K2: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
3) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
4) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
5) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych.

hd_wallpaper_9798-1280x800-1280x800

MECHATRONIK 

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Projektowanie 3D

8

Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

Kwalifikacje:

1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
3.Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy.

TECHNIK ELEKTRYK

Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnej układach elektrycznych wymagają od elektryka znajomości zagadnień wykraczających poza ramy -czystej- elektrotechniki

ORAZ

UPRAWNIENIA SEP

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.
Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń.
K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Jako jedna z nielicznych szkół na terenie Śląska i jedyna w Rudzie Śląskiej szkoła posiada pracownię robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR II, roboty mobilne MA-VIN oraz model manipulatora przemysłowego.

Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach energetycznych, elektrowniach, komunikacji, przemyśle wydobywczym, zakładach produkcyjnych, usługowych, handlowych, na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk 
• Rudpol-Opa Sp. z o.o.: www.rudpol-opa.pl ;
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

 

E5int

IMG_0690

Generated by  IJG JPEG Library

Generated by IJG JPEG Library

 

PROJEKTUJ E-PROTOTYPY

Druk 3D zrewolucjonizuje łańcuchy zaopatrzenia (w logistyce) 

Druk 3D będzie miał ogromny wpływ na gospodarkę, a jednym z jej najlepszych obliczy będzie… transport towaru. Poniższa infografika stworzona przez Jones Lang LaSalle pokazuje dotychczasowy sposób dostarczania dóbr oraz przyszły, oparty na druku 3D oraz indywidualnych preferencjach.

DRUKUJ W TOŁSTOJU – INNOWACYJNA SZKOŁA

Drukarki 3D przeznaczone do zastosowań indywidualnych tworzą przedmioty, układając ultracienkie warstwy roztopionego plastiku, odtwarzające precyzyjnie kształt trójwymiarowego modelu matematycznego. Warstwa w tańszych drukarkach domowych ma 0,1 mm. W droższych urządzeniach jest jeszcze cieńsza i może mieć nawet 0,014 mm, co pozwala na tworzenie niezwykle precyzyjnych krzywizn.

Tańsze drukarki mają jedną dyszę i umożliwiają wytwarzanie jednokolorowych przedmiotów. Droższe urządzenia mają 2, a nawet 4 dysze, które mogą być zasilane taśmami o różnych barwach. Najistotniejszym warunkiem uzyskania bezbłędnych i trwałych modeli jest precyzja, zwłaszcza że mikroskopijne błędy mogą nakładać się na siebie, tworząc w rezultacie zdeformowane bryły lub nietrwałe struktury.
Inną dostępną komercyjnie metodą, chociaż droższą i bardziej skomplikowaną w praktyce, jest Polyjet – utwardzanie za pomocą światła ciekłych fotopolimerów, na których powierzchni powstają warstwy modelu, tworząc bardzo precyzyjne szczegóły w miejscu styku promieni.

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ  352122

Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Realizacja nagrań.
K2: Realizacja nagłośnień 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) obsługiwania systemu MIDI;
3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
4) rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy.

1385933919081.png

 28Nov2013203401GMT

Uczeń:
1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu i obsługuje systemy mikrofonowe;
3) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
4) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
5) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
6) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.

Leave a Reply

Your email address will not be published.