Edukacja fimowa w “Tołstoju”

Film i media w dużym stopniu przyczyniają się do unowocześniania procesu  nauczania-uczenia się. Kształtowanie kompetencji audiowizualnych oraz przygotowanie młodych ludzi do krytycznego odbioru mediów w szkole XXI wieku jest oczywiste. Film , to nie tylko środek dydaktyczny ale i ważny tekst kultury.

W ramach przedmiotu Wiedza o Kulturze i współpracy z kinem ,,Patria”, uczniowie klas: IAT, IBC, IIIBC,  IVD kolejny raz uczestniczyli w edukacji filmowej. Tym razem  zobaczyli film ,, JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA”, w reżyserii Raula de la Fuente i Damiana Nenowa. To pomysł połączenia zdjęć dokumentalnych z animacją. Ta ostatnia okazała się językiem, by mówić o traumie, o tym , co niewyobrażalne. Materiałem do nakręcenia filmu była książka Ryszarda Kapuścińskiego o tym samym tytule.  Ten wybitny reporter zostawił duży dorobek literacki.  Powiedział m.in. ,,Poznanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność , aby patrząc-nie widzieć, aby słuchając-nie słyszeć.” (R.Kapuściński ,,Podróże z Herodotem”).

W naszej szkole kształcimy postawy otwarte na świat, odbieramy go wszystkimi zmysłami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.