ERNiN – Ogłoszenie o rekrutacji ostatniej, 4-ej grupy realizatorów, na staż do Anglii!!!

 

 

 

                                   OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻ

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd czwartej grupy uczestników stażu do Portsmouth  w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu pt. “Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień”, realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój”. Wyjazd odbędzie się  w dniach 22.10 – 04.11.2017 roku. Grupę docelową wyjazdu będą uczniowie klasy IBC o profilu technik realizacji nagrań i nagłośnień.

O wyborze kandydatów zdecyduje komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski
 • Koordynator projektu – mgr Jarosław Jabłoński
 • opiekun merytoryczny – dr Adrian Robak
 • pedagog/nauczyciel języka angielskiego – mgr Grażyna Czechowicz
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek
 • wychowawca klasy – mgr Maria Ewa Leszczyńska

Nabór trwa do  24 września 2017.

Kryteria naboru uczestników – lista rankingowa wg punktów następujących elementów:

 • Przesłanie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com,
 • Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu – wynik testu predyspozycji (przeprowadzony na zajęciach u p. Robaka – ocena 0-6)
 • Średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 0-6)
 • Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego-ocena z języka angielskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 0-6)
 • Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna – ocena z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 0-6)
 • Średni wynik uzyskany z egzaminu gimnazjalnego wg skali: do 20%-1 pkt, 20%-35% – 2 pkty, 35%-50%- 3 pkty, 50%-65%-4 pkty, 65%-80%- 5 pkt, pow. 80% – 6 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (ocena 0-6)

Razem maksymalnie 36 punktów do zdobycia.

Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzony jest ranking, wg którego 11 najlepszych kandydatów z grupy docelowej zostanie zakwalifikowanych do wyjazdu, pozostali znajdą się na liście rezerwowych.

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com .

Wzór CV w jęz. angielskim można pobrać ze strony:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest pisemna zgoda rodziców na udział w projekcie, udział w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym oraz posiadanie 2 dokumentów tożsamości (dowód osobisty i paszport).

 

Ruda Śląska 17 września 2017

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.