‘Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień’ w mediach

Filmik upowszechniający kierunek technika realizacji nagrań i nagłośnień i projekt “Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień” z Europejskiego Funduszu Społecznego i PO Wiedza Edukacja Rozwój na Sferze TV:

Artykuł na temat projektu “Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień” z Europejskiego Funduszu Społecznego i PO Wiedza Edukacja Rozwój w Wiadomościach Rudzkich z 10 lipca 2016:

Leave a Reply

Your email address will not be published.