IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego – zapisy uczestników do 24 października 2019 r

Nauczyciele przedmiotów logistycznych zapraszają uczniów Naszego:
 technikum,
 branżowej szkoły zawodowej I stopnia,
 branżowej szkoły zawodowej II stopnia,
kształcący się w zawodach:
 technik logistyk,
 technik eksploatacji portów i terminali,
 magazynier-logistyk,

a także uczniowie niekształcący się w wymienionych zawodach, lecz wykazujący zainteresowanie, wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami olimpiady.

Do udziału w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Indywidualne zapisy uczestników do 24 października 2019 r.

Zgłoszenia dokonuje indywidualnie uczeń, jeśli jest pełnoletni, lub opiekun w przypadku uczniów niepełnoletnich.

Poniżej przesyłam link do rejestracji uczniów w Olimpiadzie.
Każda osoba rejestruje się samodzielnie wybierając z listy rozwijanej swoją szkołę w formacie MIASTO_nrSzkoły.

http://bit.ly/Rejestracja-uczeń-IV-edycja-OOSL

Harmonogram Olimpiady, regulamin oraz wszelkie informacje znajdują się pod adresem internetowym:

 http://ekonom.ug.edu.pl/web/osl/

Zapraszamy do udziału.
Każdy uczeń biorący udział w Olimpiadzie otrzymuje ocenę z przedmiotów logistycznych a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.