Zapraszamy Młodzież Naszej Szkoły do udziału w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną z okazji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

 Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski

i Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Ducha Św.

ogłaszają

konkurs na najlepszą prezentację multimedialną z okazji

Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Regulamin konkursu:

 • 1

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.

 • 2

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej historii Światowych Dni Młodzieży.

 • 3

Cele konkursu:

 • popularyzacja w środowisku szkolnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016;
 • upowszechnianie wartości chrześcijańskich w środowisku szkolnym;
 • rozwijanie u uczniów szkoły umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
 • przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • popularyzacja Naszej Szkoły w środowisku.
 • 4

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • prace muszą być wykonane indywidualnie i zaprezentowane w programie PowerPoint;
 • w prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych;
 • uczestnicy prezentację prowadzą osobiście przed Komisją Konkursową;.
 • 5

Komisja konkursowa w składzie: dr Henryk Markowski, ks. mgr Krzysztof Wieczorek, mgr inż. Grażyna Szostok przyjmują prace konkursowe w terminie do piątku 20 maja 2016r. – do godz. 14,00.

Prace należy składać w Sekretariacie Szkoły..

Prezentacje nie powinny liczyć więcej niż 50 slajdów.

Uczeń lub zespół po oddaniu prac zrzekają się praw autorskich do nich i wyrażają zgodę na publikację na stronie internetowej Naszej Szkoły tolstoj.eu

 • 6

Laureaci konkursu otrzymują nagrody:

– za zajęcie I i II miejsca wycieczka do Brukseli (w terminie wrzesień lub październik 2016r.)

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i upominki.

 • 7

Postanowienia końcowe.

Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.

Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje powyższe zapisy Regulaminu.

Regulamin Konkursu i jego wyniki oraz najciekawsze prezentacje będą dostępne na stronie tolstoj.eu.

Regulamin zatwierdzono dnia 15-03-2016r.

k16_pl_rgb_WWW

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.