ZAPISZ SIĘ NA NOWOCZESNE KIERUNKI – TECHNIK ELEKTRYK – TECHNIK MECHATRONIK – – Programowanie

MECHATRONIK 

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Projektowanie 3D

8

Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

Kwalifikacje:

1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
3.Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy.

TECHNIK ELEKTRYK

Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnej układach elektrycznych wymagają od elektryka znajomości zagadnień wykraczających poza ramy -czystej- elektrotechniki

ORAZ

UPRAWNIENIA SEP

Technik elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.
Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń.
K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Jako jedna z nielicznych szkół na terenie Śląska i jedyna w Rudzie Śląskiej szkoła posiada pracownię robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR II, roboty mobilne MA-VIN oraz model manipulatora przemysłowego.

Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach energetycznych, elektrowniach, komunikacji, przemyśle wydobywczym, zakładach produkcyjnych, usługowych, handlowych, na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk 
• Rudpol-Opa Sp. z o.o.: www.rudpol-opa.pl ;
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).

 

E5int

IMG_0690

Generated by IJG JPEG Library

Generated by IJG JPEG Library

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.